MIYMINTILIK (TDK)

Mıymıntı olma durumu: "Kızları ile büyük hanım, kendisini açıktan açığa mıymıntılıkla itham ettiler."- Ö. Seyfettin.

Mıymıntılık kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi I , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi M , beşinci harfi I , altıncı harfi N , yedinci harfi T , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı M sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇIKTAN Nedir?


1 . Bir yerin uzağından.
2 . Sıra ve aşama gözetilmeden, dışarıdan atayarak.
3 . Önceden belirlenmiş bir bütçeye bağlı kalmaksızın.
4 . mecaz Ayrıca, ek olarak: "Üstelik açıktan yol harçlığı falan da veriyor bana."- M. İzgü.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

HANIM Nedir?


1 . Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan: "Ülker Hanım."- .
2 . Kadın, eş: "Yok bizim hanım öyle değildir."- M. Ş. Esendal.
3 . Toplumsal durumu, varlığı iyi olan, hizmetinde bulunulan kadın: "Becerikli hâliyle Zeynep'e ve hanımına ait bütün işleri elinin içine almıştı."- H. E. Adıvar.
4 . sıfat Kadınlığın bütün iyi niteliklerini taşıyan: "Hanım kadın. Hanım kız."- .

İTHAM Nedir?

Suçlama, suçlu görme: "Bu nutku, bu ithamları duyunca nokta memuru isyan eder."- M. Ş. Esendal.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

MIYMINTI Nedir?

İnsanın sabrını tüketecek derecede yavaş ve mızmızca iş gören (kimse): "Sen gençliğinde de böyle mıymıntının biri imişsin ya!"- O. C. Kaygılı.

MIYMINTILIK Nedir?

Mıymıntı olma durumu: "Kızları ile büyük hanım, kendisini açıktan açığa mıymıntılıkla itham ettiler."- Ö. Seyfettin.

I I I I K L M M N T Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Mıymıntılık,

8 Harfli Kelimeler

Mıymıntı,

7 Harfli Kelimeler

Kımıltı, Kıyımlı, Kıyıntı, Yıkıntı,

6 Harfli Kelimeler

Ikıntı,

5 Harfli Kelimeler

Kımıl, Kınlı, Kıyım, Kıyın, Tıkım, Yıkım, Yılık, Yılkı,

4 Harfli Kelimeler

Ilık, Ilım, Kıyı, Tını, Yıkı,

3 Harfli Kelimeler

Kıl, Kın, Kıt, Tık, Tın, Yıl,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.