MISIRCI (TDK)

Mısır yetiştiren veya satan kimse.

Mısırcı kelimesi baş harfi M son harfi I olan bir kelime. Başında M sonunda I olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi I , üçüncü harfi S , dördüncü harfi I , beşinci harfi R , altıncı harfi C , yedinci harfi I . Başı M sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MISIR Nedir?


1 . Buğdaygillerden, gövdesi boğumlu ve kalın, yaprakları şerit biçiminde, boyu yaklaşık
2 m olabilen, erkek çiçekleri tepede salkım durumunda, dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında koçan biçiminde olan bir kültür bitkisi (Zea mays).
2 . Bu bitkinin koçan üzerindeki taneli ürünü.
3 . Bu ürünün taneleri.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

C I I I M R S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Mısırcı,

5 Harfli Kelimeler

Mıcır, Mısır, Sırım,

3 Harfli Kelimeler

Cıs, Isı, Sır,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.