MIKNATISLAMAK (TDK)

Bir demir çubuğa mıknatıs özelliği vermek.

Mıknatıslamak kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi I , üçüncü harfi K , dördüncü harfi N , beşinci harfi A , altıncı harfi T , yedinci harfi I , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi A , onbirinci harfi M , onikinci harfi A , onüçüncü harfi K . Başı M sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEMİR Nedir?


1 . Atom numarası 26, atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,
8 olan, 15
10 °C'de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe).
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Hemşiresiyle rıhtımın kenarındaki demir kanepeye oturdular."- P. Safa.
3 . Bu elementten yapılmış parça: "Ocak demiri. Kapı demiri. Pencere demiri."- .
4 . Ayakkabı topuğuna veya ayakkabı burnuna aşınmayı önlemek için çakılan, özel olarak yapılmış madenden parça.
5 . sıfat, mecaz Güçlü, kuvvetli, sert: "O kadar çabuk uyanmıştı ki kalbinin demir bir elle sıkıldığını duydu."- S. F. Abasıyanık.
6 . denizcilik Çıpa.

MIKNATIS Nedir?


1 . Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit.
2 . Demiri çekme özelliği taşıyan veya sonradan bu özelliği kazanan her türlü madde.
3 . mecaz Çekiciliği, albenisi olan kimse.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

VERMEK Nedir?


1 - (Üzerinde ya da yakınında olan bir şeyi) Birisine eriştirmek, iletmek.
2 - Bırakmak ya da bağışlamak.
3 - Ondan bilmek °atfetmek.
4 - (Düşünce ya da bilgi anlatan şeyler için) Başkalarına iletmek, bildirmek.
5 - Döndürmek, çevirmek, yöneltmek.
6 - Herhangi bir duruma yol açmak.
7 - (Eğlenceli toplantı) Düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
8 - (Sanatçı) Topluluk önünde sanatını göstermek, °icra etmek.
9 - Satmak.
10 - Biriyle evlendirmek. 1
1 - (-i) Ödemek. 1
2 - Yaymak. 1
3 - Ürün üretmek. 1
4 - Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. 1
5 - Tümünü herhangi bir duruma sokmak. 1
6 - Sahip olmasını sağlamak. 1
7 - (Bir şey üzerinde) Etki yapmak, biçimini değiştirmek. 1
8 - Saptamak, tespit etmek. 1
9 - Kazandırmak, katmak.
20 - Ayırmak, harcamak. 2
1 - Dayamak. 2
2 - Kök ya da gövdeleri sonuna -e (-a) ulaç eki almış eylemsilerle tezlikbildirir. 2
3 - Dilek bildiren birleşik eylemler yapar.

A A A I I K K L M M N S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Mıknatıslamak,

12 Harfli Kelimeler

Anımsatılmak, Mıknatıslama,

11 Harfli Kelimeler

Anımsatılma, Kısıtlanmak, Sıtmalanmak, Tıkımlanmak,

10 Harfli Kelimeler

Aksatılmak, Anımsatmak, Kanıtlamak, Kanıtsamak, Katkılanma, Kısımlamak, Kısıtlamak, Kısıtlanma, Kıskanılma, Sakınılmak, Sıkılanmak, Sıtmalanma, Tanıklamak, Tanımlamak, Tasımlamak, Tıkımlanma,

9 Harfli Kelimeler

Aksatılma, Anıklamak, Anımsamak, Anımsatma, Asılanmak, Atkılamak, Iskalamak, Kanıksama, Kanıtlama, Kanıtsama, Katıklama, Katlanmak, Kımlanmak, Kınalamak, Kısaltmak, Kısımlama, Kısıtlama, Kıtıklama, Mantıksal, Sakınılma, Saklanmak, Saklatmak, Sıkılamak, Sıkılanma, Takınaklı, Tanıklama, Tanılamak, Tanımlama, Tasımlama, Tıklanmak,

8 Harfli Kelimeler

Akıtmalı, Aklanmak, Aksatmak, Anıklama, Anımsama, Anlatmak, Asılanma, Atkılama, Atlanmak, Iskalama, Islanmak, Islatmak, Kalınmak, Kalkınma, Kanamalı, Kanatmak, Kanlamak, Kasılmak, Kasınmak, Katılmak, Katımlık, Katlamak, Katlanma, Katmanlı, Kılınmak, Kımlanma, Kınalama, Kınlamak, Kısalmak, Kısaltım, Kısaltma, Kısılmak, Kısınmak, Kıskanma, Kıtlamak, Maksatlı, Mantıklı, Mıknatıs, Natıkalı, Sakatlık,

7 Harfli Kelimeler

Akıtmak, Aklamak, Aklanma, Aksakal, Aksamak, Aksatma, Alınmak, Almanak, Altınsı, Anıklık, Anılmak, Anıtsal, Anlamak, Anlatım, Anlatma, Anmalık, Asılmak, Askılık, Askıntı, Aslanım, Asmalık, Astımlı, Ataklık, Atanmak, Atılmak, Atımlık, Atlamak, Atlanma, Ikınmak, Iklamak, Ilınmak, Ilıtmak, Isıalan, Isınmak, Isıtmak, Islamak, Islanma, Islatma, Kakılma, Kakıntı,

6 Harfli Kelimeler

Akasma, Akıntı, Akıtma, Aklama, Aksama, Aksata, Alınma, Alıntı, Amalık, Analık, Anamal, Anasıl, Anılık, Anılma, Anısal, Anıtlı, Anıtsı, Anlama, Anlatı, Asalak, Asılma, Asıltı, Asıntı, Askılı, Asmalı, Atalık, Atamak, Ataman, Atanma, Atılım, Atılma, Atkılı, Atlama, Ikınma, Iklama, Ilımak, Ilıman, Ilınma, Ilıtma, Isınma,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Aklan, Aklık, Akmak, Akman, Aksak, Aksam, Aksan, Alaka, Alkan, Alkım, Almak, Alman, Altık, Altın, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Antlı, Asılı, Askat, Asklı, Aslan, Aslık, Asmak, Astım, Atama, Atılı, Atlas, Atmak, Atmık, Ilıma, Iskat, Islak, Islık, Itlak, Kakım, Kakma,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Alık, Alım, Alın, Alma, Altı, Amal, Aman, Amma, Anal, Anam, Anık, Anıt, Anka, Anma, Asal, Asık, Asıl, Asım, Askı, Asla, Asma, Atak, Atık, Atıl, Atım, Atkı, Atlı, Atma, Ilık, Ilım, Isıl, Isın, Iska,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Ala, Alt, Ama, Ana, Anı, Ant, Asa, Ası, Ask, Ast, Ata, Isı, Kak, Kal, Kam, Kan, Kas, Kat, Kıl, Kın, Kıt, Lak, Lam, Lan, Mal, Mas, Mat, Nal, Nam, Nas, Sak, Sal, Sam, San, Sık, Tak, Tal,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, As, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.