MIKNATISLIK (TDK)

Mıknatıslı olma özelliği, mıknatısiyet.

Mıknatıslık kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi I , üçüncü harfi K , dördüncü harfi N , beşinci harfi A , altıncı harfi T , yedinci harfi I , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı M sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

MIKNATIS Nedir?


1 . Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit.
2 . Demiri çekme özelliği taşıyan veya sonradan bu özelliği kazanan her türlü madde.
3 . mecaz Çekiciliği, albenisi olan kimse.

MIKNATISİ Nedir?

Mıknatısla ilgili, manyetik.

MIKNATISİYET Nedir?

Mıknatıslık.

MIKNATISLI Nedir?


1 . Mıknatısı olan.
2 . Mıknatıslanmış olan.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

A I I I K K L M N S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Mıknatıslık,

10 Harfli Kelimeler

Mıknatıslı,

9 Harfli Kelimeler

Altınımsı, Isıtılmak, Kasıntılı, Sakınımlı, Sakıntılı,

8 Harfli Kelimeler

Akıntılı, Isıtılma, Katımlık, Kılınmak, Kısaltım, Kısılmak, Kısınmak, Mantıklı, Mıknatıs, Sanıklık, Satımlık, Sıkılmak, Sıkınmak, Sıkmalık, Sıtmalık, Tanıklık, Tanımlık, Tıkılmak, Tıkınmak,

7 Harfli Kelimeler

Altınsı, Anıklık, Askılık, Askıntı, Astımlı, Atımlık, Ikınmak, Ilınmak, Ilıtmak, Isınmak, Isıtmak, Kakıntı, Kalıntı, Kalıtım, Kanıtlı, Kasıntı, Kasıtlı, Katıklı, Katılık, Katılım, Katkılı, Kılınma, Kımıltı, Kısalık, Kısılma, Kısınma, Kısıntı, Kısıtlı, Kıtıklı, Mıntıka, Sakınım, Sakıntı, Salınım, Salıntı, Satılık, Sıkılık, Sıkılma, Sıkınma, Sıkıntı, Sıtmalı,

6 Harfli Kelimeler

Akıntı, Alıntı, Anılık, Anıtlı, Anıtsı, Asıltı, Asıntı, Askılı, Atılım, Atkılı, Ikınma, Ikıntı, Ilımak, Ilıman, Ilınma, Ilıtma, Isınma, Isıtma, Kılmak, Kınalı, Kısmak, Kısmık, Kıstak, Kıtlık, Mantık, Matlık, Mıskal, Saklık, Salkım, Saltık, Sıkkın, Sıklık, Sıkmak, Sınmak, Takılı, Talkım, Talkın, Tamlık, Tansık, Tıkalı,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Alkım, Altık, Altın, Anlık, Antlı, Asılı, Asklı, Aslık, Astım, Atılı, Atmık, Ilıma, Iskat, Islak, Islık, Itlak, Kakım, Kalık, Kalım, Kalın, Kalıt, Kanık, Kanıt, Kanlı, Kasık, Kasım, Kasıt, Kaslı, Kasnı, Katık, Katım, Katkı, Katlı, Kılık, Kılma, Kımıl, Kınık, Kınlı, Kısık,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Akın, Aklı, Alık, Alım, Alın, Altı, Anık, Anıt, Asık, Asıl, Asım, Askı, Atık, Atıl, Atım, Atkı, Atlı, Ilık, Ilım, Isıl, Isın, Iska, Kanı, Kant, Kask, Kast, Katı, Kına, Kısa, Kıta, Klan, Klas, Malt, Mask, Salı, Salt, Sanı, Satı,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Alt, Anı, Ant, Ası, Ask, Ast, Isı, Kak, Kal, Kam, Kan, Kas, Kat, Kıl, Kın, Kıt, Lak, Lam, Lan, Mal, Mas, Mat, Nal, Nam, Nas, Sak, Sal, Sam, San, Sık, Tak, Tal, Tam, Tan, Tas, Tık, Tın, Tıs,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, As, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.