MIHLANMAK (TDK)


1 . Mıhlama işine konu olmak veya mıhlama işi yapılmak, çivilenmek: "Mukavva yahut kontrplak mıhlanmıştı cam yerine."- Ç. Altan.
2 . mecaz Olduğu yerde kalıp bir yere kıpırdayamaz olmak: "Peşinden koşmak istedi. Fakat vücudu sallandı ve bir adım atamadı, mıhlandı."- P. Safa.

Mıhlanmak kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi I , üçüncü harfi H , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K . Başı M sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADIM Nedir?


1 . Yürümek için yapılan ayak atışlarının her biri.
2 . Bir ayak atışıyla alınan ve uzunluğu yaklaşık 7
5 cm olan mesafe.
3 . Girişim, hamle.
4 . matematik Bir gösterge ucunun eş olarak ayrılmış yaylardan biri boyunca aldığı yol.
5 . spor Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, etap.
6 . spor Ayakta, esas duruşta, bir ayağın türlü yönlerde iki ayak boyu kadar yer değiştirmesi.
7 . teknik İki diş arasındaki aralık: "Bir vida adımı."- .

ATAMA Nedir?

Atamak işi, tayin: "Personel atama işlemleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir."- Anayasa.

ÇİVİ Nedir?


1 . İki şeyi birbirine tutturmak, bir nesneyi bir yere sabitlemek için çakılan, ucu sivri, başlı, metal veya ağaçtan yapılmış ufak çubuk, mıh.
2 . Kalkan balığının üzerindeki düğmeye benzer kemiksi oluşum.

ÇİVİLENMEK Nedir?


1 . Çivi ile tutturulmak, mıhlanmak.
2 . (-e), mecaz Aynı noktaya sürekli olarak bakmak: "Kıpırdamadan duruyordu. Başı dikti, gözleri kapıya çivilenmişti."- A. Sayar.
3 . (-e), mecaz Bir yerde hareketsiz kalmak.

FAKAT Nedir?

Yalnız, ancak, ama, °lakin.

KALIP Nedir?


1 . Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç: "İstenilen kalıplarda ve istenilen nüanslarda heykeller yapılabilir."- P. Safa.
2 . Biçki modeli, patron.
3 . sıfat Genellikle küp biçiminde yapılan: "Bir kalıp peynir."- . "İki kalıp sabun."- .
4 . mecaz Gösterişli görünüş: "Kalıbına bakarsan aslan gibi."- .
5 . mecaz Biçim, durum: "Muayyen bir kalıba girecek insana benzemiyordu."- H. E. Adıvar.

KONTRPLAK Nedir?

Genellikle mobilya işlerinde kullanılan, en az üç kaplamanın üst üste tutkallanmasından oluşan, ince, esnek tahta.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KOŞMAK Nedir?


1 - Birlikte iş görmesi için bir şeyi başka birinin yanına katmak, arkadaş olarak vermek.
2 - Hayvanı çekeceği şeye bağlamak.
3 - Koşul ileri sürmek.
4 - Birini, bir işte görevlendirmek.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

MIHLAMA Nedir?


1 . Mıhlamak işi.
2 . halk ağzında Yumurta, un, soğan, ıspanak karışımıyla yağda yapılan bir tür yemek.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAHUT Nedir?


1 . Veya, ya da: "Artık bunları rüyanızda yahut romanlarda görebilirsiniz."- Ö. Seyfettin.
2 . Bir düşünceden cayıldığında "daha doğrusu, iyisi" anlamlarında kullanılan bir söz.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

YERİNE Nedir?


1 . Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere: "Bana haftalık yerine gündelik ver."- R. N. Güntekin.
2 . Başkasının adına: "Nitekim o gün eksiltmeye kendi yerine onu yollamıştı."- H. Taner.
3 . isim, edebiyat Alegori.

A A H I K L M M N Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Mıhlanmak,

8 Harfli Kelimeler

Hamamlık, Kımlanma, Mıhlamak, Mıhlanma,

7 Harfli Kelimeler

Alınmak, Anılmak, Anmalık, Ihlamak, Kalınma, Kınlama, Mıhlama,

6 Harfli Kelimeler

Alınma, Amalık, Analık, Anılma, Hamlık, Hanlık, Ihlama, Iklama, Kamalı, Kınama, Manalı,

5 Harfli Kelimeler

Ahkam, Ahlak, Ahmak, Aklan, Akman, Alkan, Alkım, Almak, Alman, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Hakan, Haklı, Halka, Hamak, Hamal, Hamam, Hamla, Hanak, Hanım, Ihmak, Kalan, Kalım, Kalın, Kalma, Kaman, Kanal, Kanlı, Kanma, Kılma, Mahal, Makam, Malak, Mamak, Nahak, Namlı,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Alık, Alım, Alın, Alma, Amal, Aman, Amma, Anal, Anam, Anık, Anka, Anma, Hakı, Hala, Halı, Halk, Hınk, Ihma, Kala, Kama, Kana, Kanı, Kına, Klan, Laka, Lama, Mala, Mama, Mana,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Aka, Akı, Ala, Ama, Ana, Anı, Hak, Hal, Ham, Han, Hık, Kah, Kal, Kam, Kan, Kıl, Kın, Lak, Lam, Lan, Mal, Mıh, Nal, Nam,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, Am, An, Ha, Ih, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.