MÜZMİNLEŞMEK (TDK)

Süreğenleşmek: "Hastalık müzminleşti."- .

Müzminleşmek kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi M , beşinci harfi İ , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı M sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

MÜZMİN Nedir?


1 . Süreğen: "... kadıncağızın müzmin romatizması vardı."- H. Taner.
2 . Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden: "Genç kadınlara bakmak, bu adamda müzmin bir illetti."- R. N. Güntekin.

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

SÜREĞEN Nedir?


1 . Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik: "Süreğen bir anlaşmazlık."- .
2 . tıp (***) Uzun zamandan beri süren, uzun süreli olan (hastalık), müzmin, kronik, akut karşılığı: "Süreğen bir hastalık."- .

SÜREĞENLEŞME Nedir?

Süreğenleşmek işi, müzminleşme.

SÜREĞENLEŞMEK Nedir?

Süreğen bir durum almak, müzminleşmek.

E E K L M M M N Z Ü İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Müzminleşmek,

11 Harfli Kelimeler

Müzminleşme,

9 Harfli Kelimeler

Kümeleniş, Kümeleşim, Mimlenmek,

8 Harfli Kelimeler

İşlenmek, İzlenmek, Mimlemek, Mimlenme, Mükemmel,

7 Harfli Kelimeler

Emilmek, Emişmek, Eşilmek, Eşinmek, Eşlenik, Ezilmek, İlenmek, İmlemek, İnlemek, İşlemek, İşlenme, İzlemek, İzlenme, Kişneme, Menşeli, Menzile, Meşelik, Mezelik, Mimleme, Müemmen, Müzelik, Üleşmek, Ünlemek, Üşenmek,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekşime, Emekli, Emilme, Emişme, Eşilme, Eşinme, Ezilme, İlenme, İmleme, İnleme, İşemek, İşleme, İzleme, Kelime, Kümeli, Melike, Memeli, Menzil, Meşime, Müzmin, Neşeli, Şeklen, Şenlik, Üleşme, Ünleme, Üşenme,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Elmek, Elzem, Emlik, Emmek, Emzik, Enlem, Enzim, Eşkin, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Ezine, Ezmek, İlmek, İmlek, İnmek, İşeme, İşlek, İşlem, İzlek, İzlem, Kelem, Keleş, Keşen, Klişe, Küşne, Liken, Lümen, Melek, Meleş, Melez, Melik, Menşe, Meşin, Mülki, Mümin, Münşi, Müzik,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emiş, Emme, Emmi, Enek, Enez, Enik, Enli, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, Ezel, Ezik, Ezme, İken, İlke, İlme, İnek, İnme, Kele, Keme, Kene, Kile, Klüz, Küme, Leke,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Ekü, Elk, İle, İlk, Kel, Kem, Keş, Kez, Kil, Kim, Kin, Kül, Leş, Lim, Lük, Men, Mil, Mim, Nem, Nim, Niş, Şek, Şem, Şen, Zem, Zen, Zil, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Eş, İl, İm, İn, İş, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Nü, Şe, Ün, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.