MÜZMİNLEŞME (TDK)

Müzminleşmek işi, süreğenleşme.

Müzminleşme kelimesi baş harfi M son harfi E olan bir kelime. Başında M sonunda E olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi M , beşinci harfi İ , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi E . Başı M sonu E olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

MÜZMİNLEŞMEK Nedir?

Süreğenleşmek: "Hastalık müzminleşti."- .

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

SÜREĞEN Nedir?


1 . Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik: "Süreğen bir anlaşmazlık."- .
2 . tıp (***) Uzun zamandan beri süren, uzun süreli olan (hastalık), müzmin, kronik, akut karşılığı: "Süreğen bir hastalık."- .

SÜREĞENLEŞME Nedir?

Süreğenleşmek işi, müzminleşme.

E E L M M M N Z Ü İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Müzminleşme,

8 Harfli Kelimeler

Mimlenme,

7 Harfli Kelimeler

İşlenme, İzlenme, Menşeli, Menzile, Mimleme, Müemmen,

6 Harfli Kelimeler

Emilme, Emişme, Eşilme, Eşinme, Ezilme, İlenme, İmleme, İnleme, İşleme, İzleme, Memeli, Menzil, Meşime, Müzmin, Neşeli, Üleşme, Ünleme, Üşenme,

5 Harfli Kelimeler

Elzem, Enlem, Enzim, Eşlem, Ezine, İşeme, İşlem, İzlem, Lümen, Meleş, Melez, Menşe, Meşin, Mümin, Münşi, Nemli, Nezle, Şilem, Ünlem, Zemin,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Emel, Emen, Emin, Emiş, Emme, Emmi, Enez, Enli, Eşli, Eşme, Ezel, Ezme, İlme, İnme, Lime, Meme, Meni, Menü, Meşe, Meze, Mine, Müze, Neşe, Şeni, Şile, Ülen, Üleş, Ümmi, Üşme, Üzme, Zile,

3 Harfli Kelimeler

İle, Leş, Lim, Men, Mil, Mim, Nem, Nim, Niş, Şem, Şen, Zem, Zen, Zil, Zül,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, En, Eş, İl, İm, İn, İş, İz, Le, Me, Mi, Ne, Nü, Şe, Ün, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.