MÜZİSYEN (TDK)

Müzik eserleri yaratan, besteleyen veya besteleri çalan kimse, müzikçi.

Müzisyen kelimesi baş harfi M son harfi N olan bir kelime. Başında M sonunda N olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi İ , beşinci harfi S , altıncı harfi Y , yedinci harfi E , sekizinci harfi N . Başı M sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BESTE Nedir?

Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü: "Belki hâlâ o besteler çalınır / Gemiler geçmeyen bir ummanda."- Y. K. Beyatlı.

ÇALA Nedir?

Belli adlardan önce gelerek eyleme bağlanır ve adla ilgili bir çabukluk, süreklilik, dikkatsizlik anlamı katar.

ESER Nedir?


1 . Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt: "Boğaziçi doğrudan doğruya Türklerin eseridir."- Y. K. Beyatlı.
2 . Yayın, kitap, yapıt: "Bütün özlediğim eserlerle bir kütüphane yapabilsem artık yapılacak bir iş kalmayacak."- H. Z. Uşaklıgil.
3 . İz, işaret, im: "Buralarda sudan eser yok."- .
4 . Soyut kavramlarda belirti: "Sarı sakalları uzamış, bu yanık yüzde, en küçük bir pişmanlık eseri yoktu."- H. Taner.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MÜZİK Nedir?


1 . Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki: "Müzik eğitimi."- .
2 . Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması: "Bu akşam güzel bir müzik dinledik."- .

MÜZİKÇİ Nedir?


1 . Müzisyen: "Başarılı oyunların hemen hepsinde bu yönetmen, müzikçi, dekorcu, ışıkçı iş birliği görülüyordu."- S. Birsel.
2 . Müzik öğretmeni.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

E M N S Y Z Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Müzisyen,

6 Harfli Kelimeler

Süzeni, Yensiz,

5 Harfli Kelimeler

Ensiz, Enzim, İsmen, Nesim, Semiz, Sinme, Siyme, Sümen, Sünme, Süzme, Yemin, Yüzme, Zemin,

4 Harfli Kelimeler

Emin, Esim, Esin, İnme, Meni, Menü, Mine, Müze, Nesi, Niye, Sezi, Sezü, Sine, Süne, Ünye, Üzme, Yeis, Yeni, Yine,

3 Harfli Kelimeler

İye, Men, Mey, Mis, Nem, Ney, Nim, Sem, Sen, Sim, Sin, Siz, Üye, Yem, Yen, Yün, Yüz, Zem, Zen,

2 Harfli Kelimeler

Em, En, Es, Ey, İm, İn, İs, İz, Me, Mi, Ne, Nü, Se, Si, Ün, Üs, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.