MÜZAKERECİ (TDK)


1 . Müzakere yapan kimse.
2 . eskimiş Öğrencileri çalıştıran kimse.

Müzakereci kelimesi baş harfi M son harfi İ olan bir kelime. Başında M sonunda İ olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi E , yedinci harfi R , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi İ . Başı M sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇALIŞTIRAN Nedir?

İşveren.

ESKİ Nedir?


1 . Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı: "Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden?"- N. Ataç.
2 . Önceki, sabık: "Anlatışına bakılırsa eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş."- H. Taner.
3 . Geçerli olmayan: "Bugün mekteplerimiz artık o eski mektepler değildir."- R. N. Güntekin.
4 . Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan.
5 . Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan: "Eski öğretmen."- .
6 . isim Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: "Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum."- H. Z. Uşaklıgil.
7 . isim, alay yollu Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz: "Mebus eskisi. Müdür eskisi."- .

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MÜZAKERE Nedir?


1 . Bir konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunma, oylaşma: "Cumhuriyet ilanına karar vermek için Ankara'da bulunan bütün arkadaşlarımı davete ve onlarla müzakere ve münakaşaya asla lüzum ve ihtiyaç görmedim."- Atatürk.
2 . Sözlü sınav.
3 . Etüt, mütalaa.

ÖĞRENCİ Nedir?


1 . Öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse, talebe, şakirt.
2 . Bir bilim veya sanat yetkilisinin gözetimi ve yol göstericiliği altında belli bir konuda çalışan kimse: "Kant'ın öğrencisi."- .
3 . Özel ders alan kimse.

A C E E K M R Z Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Müzakereci,

8 Harfli Kelimeler

Emarecik, Merkezci, Müzakere,

7 Harfli Kelimeler

Azerice,

6 Harfli Kelimeler

Amirce, Cezire, Erimek, Erimez, Kerime, Küreme, Markiz, Mecazi, Mercek, Merkez, Mezeci, Müzeci, Üremek, Üremik, Zekice,

5 Harfli Kelimeler

Acemi, Aceze, Akemi, Azeri, Caize, Cemre, Cezai, Cezir, Cizre, Eküri, Emare, Emcek, Emcik, Emraz, Emzik, Ercik, Erika, Erime, Ermek, Erzak, Ezmek, İkame, İkram, İkraz, İmece, İrkme, Kaime, Kamer, Kemer, Kemre, Kerem, Kerim, Keriz, Kiraz, Krema, Mariz, Marke, Marki, Mecaz, Mecra,

4 Harfli Kelimeler

Acem, Aciz, Akim, Amir, Azim, Caiz, Cami, Cari, Cemi, Ceza, Cima, Cüzi, Ecir, Ecza, Ekim, Ekme, Emek, Emik, Emir, Erce, Erek, Erik, Erim, Erke, Erme, Ezik, Ezme, İare, İcar, İcaz, İcma, İcra, İkaz, İmar, İmza, İrca, İzam, Kaim, Kame, Kare,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Akü, Ari, Ark, Arz, Cam, Car, Caz, Cem, Cer, Cim, Cüz, Ece, Eke, Ekü, Erk, Eza, İka, İma, Kam, Kar, Kaz, Kem, Ker, Kez, Kim, Kir, Kür, Mai, Mir, Ram, Üre, Zam, Zar, Zem, Zer, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, Az, Ce, Ek, Em, Er, İm, İz, Ke, Ki, Me, Mi, Ra, Re, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.