MÜVERRİH (TDK)

Tarih yazan kimse, tarihçi: "Romalı müverrihler bunların hiçbirine barbar lakabını vermemiştir."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Müverrih kelimesi baş harfi M son harfi H olan bir kelime. Başında M sonunda H olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi V , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi R , yedinci harfi İ , sekizinci harfi H . Başı M sonu H olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BARBAR Nedir?


1 . Uygarlaşmamış (kavim, topluluk): "Barbar akınlarından beri bu yollarda gördüğüm en asil atlısın."- Y. K. Beyatlı.
2 . Kaba saba, ilkel: "Bu vaziyeti haber alan köylüler türlü barbar aletlerle şehir ahalisini korumak üzere kasabaya yürümüşlerdi."- S. F. Abasıyanık.
3 . mecaz Kaba ve kırıcı.

BUNLAR Nedir?

Bu zamirinin çokluk biçimi: "Bunlar, diyorum, bu saydığım şeyler nedir?"- M. Ş. Esendal.

HİÇBİR Nedir?

Bir addan önce getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz: "Nevin hiçbir insana kin, hiçbir insana tiksinti duymamıştı."- S. F. Abasıyanık.

HİÇBİRİ Nedir?

Bir teki, biri bile.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

LAKA Nedir?

Lak. laka isim İtalyanca lacca Yol üzerinde oluşan çukur.

MÜVERRİH Nedir?

Tarih yazan kimse, tarihçi: "Romalı müverrihler bunların hiçbirine barbar lakabını vermemiştir."- Y. K. Karaosmanoğlu.

TARİH Nedir?


1 . Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün: "1
9 Mayıs 1919, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarihtir. O tarihte memleket karanlık günler yaşıyordu."- .
2 . Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim.
3 . Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı: "Sen bana bir ata yadigârısın, geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın!"- R. H. Karay.
4 . Tarih kitabı: "Cevdet Paşa'nın Osmanlı Tarihi."- .
5 . Tarih dersi: "Ertesi gün, tarih imtihanı vardı."- Y. Z. Ortaç.

TARİHÇİ Nedir?


1 . Tarihsel konular üzerinde araştırmalar yapan, tarih kitapları yazan kimse, müverrih.
2 . Tarih öğretmeni.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

E H M R R V Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Müverrih,

6 Harfli Kelimeler

Mihver, Mürver,

5 Harfli Kelimeler

Evrim, Merih, Mühre, Revir, Üremi, Vehim, Verim,

4 Harfli Kelimeler

Emir, Erim, İvme, Meri, Mihr, Remi, Revü, Ürem, Veri,

3 Harfli Kelimeler

Hem, Her, Hür, Mir, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Eh, Em, Er, Ev, He, İm, Me, Mi, Re, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.