MÜTEVELLİT (TDK)


1 . Doğmuş, dünyaya gelmiş.
2 . mecaz Meydana gelmiş, ileri gelmiş.

Mütevellit kelimesi baş harfi M son harfi T olan bir kelime. Başında M sonunda T olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi V , altıncı harfi E , yedinci harfi L , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi T . Başı M sonu T olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜNYA Nedir?


1 . Güneşe yakınlık bakımından üçüncü gezegen, yer, yerküre, yer yuvarı, yer yuvarlağı, acun.
2 . Dış, çevre, ortam: "Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş."- H. C. Yalçın.
3 . İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu: "Batı dünyası. Doğu dünyası."- .
4 . Meslek veya iş birliği içinde bulunma, camia: "Ressamlar dünyasında onun yeri ayrıdır."- .
5 . zamir Elgün, herkes.
6 . mecaz Duygu, düşünce ve hayal âlemi: "Köprüye kadar kendi dünyaları içinde ne tatlı, ne özlü konuşurlardı."- Y. Z. Ortaç.

İLERİ Nedir?


1 . Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.
2 . Bir şeyin ulaşılacak yönü: "Yolun ilerisi düz."- .
3 . Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.
4 . sıfat Önde bulunan: "İleri karakol. İleri hat."- .
5 . sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat): "Saat beş dakika ileridir."- .
6 . sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış: "İleri fikirler."- .
7 . zarf Öne doğru, ileri doğru: "Masayı biraz ileri çekelim."- .
8 . ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.
9 . spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

MEYDAN Nedir?


1 . Alan, saha: "Yüz binlerce asker sokakları, meydanları, kırları dolduruyordu."- Ö. Seyfettin.
2 . Yarışma, eğlence veya karşılaşma yeri: "Şehir kapılarının önündeki meydanlarda davul zurna çalınıyor, cirit, bar oynanıyordu."- A. H. Tanpınar.
3 . Bulunulan yer ve çevresi, ortalık: "Kileri kilitlemezdi, paraları meydanda dururdu."- Ö. Seyfettin.
4 . Fırsat, imkân veya vakit.
5 . Mevlevi tekkelerinde ayin yapılan yer.

E E L L M T T V Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Mütevellit,

9 Harfli Kelimeler

Mütevelli,

8 Harfli Kelimeler

Tevellüt,

7 Harfli Kelimeler

Temelli,

6 Harfli Kelimeler

Elemli, İletme, Mevlit, Millet, Teleüt, Tevlit,

5 Harfli Kelimeler

İllet, Metil, Milel, Telem, Telli, Telve, Temel, Tevil, Tümel, Tütme, Tüvit, Velet,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Elit, Elli, Elti, Emel, Emet, Etil, Etli, Etme, Etüt, Etüv, Evet, Evli, İlle, İlme, İtme, İvme, Liet, Lime, Lüle, Mevt, Ümit, Ütme, Veli,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İle, Lim, Met, Mil, Mit, Tel, Tem, Tim, Tül, Tüm,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Et, Ev, İl, İm, İt, Le, Me, Mi, Te, Ti, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.