MÜTEVEHHİM (TDK)


1 . Kuruntulu, evhamlı.
2 . Korkak, ödlek.

Mütevehhim kelimesi baş harfi M son harfi M olan bir kelime. Başında M sonunda M olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi V , altıncı harfi E , yedinci harfi H , sekizinci harfi H , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi M . Başı M sonu M olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EVHAM Nedir?

Kuruntu, kuşku, işkil, vehim, vesvese.

EVHAMLI Nedir?

Kuruntulu, kuşkulu, vehimli, mütevehhim.

KORKAK Nedir?

Çok çabuk ve olmayacak şeylerden korkan (kimse, hayvan).

KURU Nedir?


1 . Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı: "Yanakları kuruydu fakat gözleri tamamıyla siyah yaştı."- H. E. Adıvar.
2 . Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan: "Kuru çöl. Kuru tepeler."- .
3 . Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş, taze ve yeşil karşıtı: "Evlerin önlerine kuru meşe dallarıyla örtülü çardaklar yapmışlar."- R. H. Karay.
4 . Canlılığını yitirmiş (bitki): "Çiçek açmaz kuru bir ağaç, ötmeyi unutmuş bir kuş mu oldum?"- H. E. Adıvar.
5 . mecaz Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem: "Kara, kuru, kibirli, kazık gibi bir kadın!"- H. E. Adıvar.
6 . Salgısı olmayan: "Kuru öksürük. Kuru egzama."- .
7 . Döşenmemiş, çıplak: "Kuru tahtaya oturma!"- .
8 . Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek): "Kuru çayla karın doyar mı?"- .
9 . Etkisi ve sonucu olmayan: "Şahsına topluluğun isteğini emanet edenler boş bir riya, kuru bir şeref olsun diye laf etmediler."- R. E. Ünaydın.
10 . mecaz Heyecanı, tadı olmayan, tekdüze: "Kuru, zevksiz bir hayat."- . 1
1 . mecaz Akıcı olmayan, duygudan yoksun: "Kuru bir anlatım."- . 1
2 . isim Kuru fasulye.

KURUNTU Nedir?


1 . Yanlış ve yersiz düşünce, evham: "Evlenmek kuruntusu ile satılmaya giden iki mahalle kızı sol tarafta."- A. Gündüz.
2 . Bir konuyla ilgili kötü ihtimalleri akla getirip tasalanma, işkil, evham, vesvese: "Sözü dinlenmeyen bir siyasi liderin kuruntusu seziliyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Olmayacak bir şeyin olacağını sanma, vehim: "Bu davranış yersiz kuruntuların tam bir panzehridir."- H. Taner.

KURUNTULU Nedir?

Kuruntusu olan (kimse), evhamlı, mütevehhim: "Karısı Tevfik'ten daha kuruntulu, hırçınlıktan kurumuş bir kadın."- M. Ş. Esendal.

ÖDLEK Nedir?

Korkak, tabansız, yüreksiz: "Oda arkadaşım geceleri bir tavşan gibi ödlekti."- H. Taner.

E E H H M M T V Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Mütevehhim,

8 Harfli Kelimeler

Tevehhüm,

6 Harfli Kelimeler

Himmet,

5 Harfli Kelimeler

Mühim, Ümmet, Vehim,

4 Harfli Kelimeler

Ehem, Emet, Emme, Emmi, Etme, Etüv, Evet, İtme, İvme, Meme, Mevt, Tehi, Ümit, Ümmi, Ütme,

3 Harfli Kelimeler

Eti, Hem, Hit, Met, Mim, Mit, Tem, Tim, Tüh, Tüm,

2 Harfli Kelimeler

Eh, Em, Et, Ev, He, İm, İt, Me, Mi, Te, Ti, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.