MÜTEVECCİHEN (TDK)


1 . Bir yere doğru gitmek üzere.
2 . Bir şeyi yapmaya yönelmiş olarak.

Müteveccihen kelimesi baş harfi M son harfi N olan bir kelime. Başında M sonunda N olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi V , altıncı harfi E , yedinci harfi C , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi H , onbirinci harfi E , onikinci harfi N . Başı M sonu N olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

GİTMEK Nedir?


1 - Bir yere ulaşmak üzere yönelmek, varmak.
2 - Bir yerden ya da bir işten ayrılmak.
3 - Çıkmak, ulaşmak.
4 - Belli bir amaçla bir yere devam etmek ya da bir işle uğraşmak.
5 - Bir duruma, bir sonuca ulaşmak, varmak.
6 - Yakışmak, yaraşmak.
7 - Tüketilmek, harcanmak.
8 - Götürülmek, gönderilmek.
9 - Yeter olmak, yetmek, yetişmek.
10 - Yürümek, yol almak. 1
1 - Dayanmak. 1
2 - Geçmek. 1
3 - Herhangi bir durumda olmak. 1
4 - Yok olmak, elden çıkmak. 1
5 - Ölmek. 1
6 - Başvurmak, yapmak. 1
7 - Bir şey zarar görmüş olmak. 1
8 - (Makine için) İşlemek, çalışmak. 1
9 - (Bir durum) Sürmek.
20 - Satılmak. 2
1 - Bir yere, etkinliğe devam etmek. 2
2 - Yönelme durumundaki adla kalıplaşarak kullanılır. 2
3 - Sürerlik eylemleri kurar.

ÜZERE Nedir?


1 . Amacıyla: "Müzakere bitince üç dört gün sonra gene evde buluşmak üzere ayrıldılar."- P. Safa.
2 . Şartıyla: "Akşama geri vermek üzere bu kitabı alabilirsiniz."- .
3 . Neredeyse: "Bu yangın kalbimizde başlıyorsa yani ümitsiz bir aşka düşmek üzere olduğumuzu hissedersek ne yapalım?"- R. N. Güntekin.
4 . edat Gibi: "Daha önce belirtildiği üzere."- .

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

C C E E E H M N T V Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Müteveccihen,

10 Harfli Kelimeler

Müteveccih,

8 Harfli Kelimeler

Hicvetme, Teveccüh,

7 Harfli Kelimeler

Evcimen, Tecimen,

6 Harfli Kelimeler

Cemevi, Hececi, Hüccet, İvecen, Mihnet, Netice, Nevmit, Tevcih, Tüneme,

5 Harfli Kelimeler

Cihet, Ehven, Eneme, Etene, Etmen, Hecin, Hemen, Himen, İmece, Metin, Nimet, Tecim, Temin, Tümce, Tümen, Tünme, Ünite, Vecih, Vehim,

4 Harfli Kelimeler

Ceht, Cemi, Cüce, Ehem, Emen, Emet, Emin, Eten, Etme, Etüv, Evce, Evci, Evet, Evin, Hece, İnce, İnme, İtme, İvme, Meni, Menü, Mevt, Mine, Nece, Neci, Nice, Nite, Nüve, Tehi, Tein, Ümit, Ütme, Vect,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cet, Cim, Cin, Ece, Eti, Hem, Hin, Hit, Men, Met, Mit, Nem, Net, Nev, Nim, Tem, Ten, Tim, Tin, Tüh, Tüm, Tün,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Eh, Em, En, Et, Ev, He, İm, İn, İt, Me, Mi, Ne, Nü, Te, Ti, Ün, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.