MÜTEREDDİT (TDK)

Tereddüt eden, çekingen, kararsız, ikircimli (kimse): "Kapıya doğru ilerlemek istedi, fakat müteredditti"- N. Hikmet.

Mütereddit kelimesi baş harfi M son harfi T olan bir kelime. Başında M sonunda T olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi E , yedinci harfi D , sekizinci harfi D , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi T . Başı M sonu T olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

ÇEKİNGEN Nedir?

Her şeyden çekinen, ürkek, tutuk (kimse), muhteriz: "Korkak mı diyeyim, çekingen mi diyeyim, bir tuhaf olmuşlar."- S. F. Abasıyanık.

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

FAKAT Nedir?

Yalnız, ancak, ama, °lakin.

HİKMET Nedir?


1 - Bilgelik.
2 - Felsefe.
3 - Neden, gizli neden.
4 - Tanrı'nın insanlarca anlaşılamayan amacı.
5 - Özlü söz, °vecize.
6 - Fizik.

İKİRCİMLİ Nedir?

İkircikli.

İLERLEMEK Nedir?


1 . Bulunduğu yerden daha ileriye gitmek, yol almak: "Vapur durmadan düdük çalarak ilerliyordu."- H. E. Adıvar.
2 . Vakit geçmek: "Mevsimin ilerlemiş olmasına karşın hâlâ direnen bir iki gelincik ve papatya..."- O. Rifat.
3 . Daha güçlü, daha etkili duruma gelmek: "Ahbaplık ilerledi. Hastalık ilerledi."- .
4 . Daha iyi, daha yüksek bir düzeye, aşamaya erişmek, gelişmek, terakki etmek.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARAR Nedir?


1 . Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı: "Kararımı biradere pek güçlükle kabul ettirdim."- R. N. Güntekin.
2 . hukuk Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm: "Yargıç kararı."- .
3 . Bu yargıyı bildiren belge: "Mahkeme kararını aldı."- .
4 . Değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik.
5 . Değişmez olma: "Havanın hiç kararı yok."- .
6 . Tam ölçüsünde, ne az ne çok: "Yemeğin tuzu karar."- .
7 . müzik Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş.

KARARSIZ Nedir?


1 . Kararı olmayan: "Kararsız adam."- .
2 . Karar vermekte güçlük çeken, duruksun, mütereddit: "Çalı kuşu gibi daldan dala konan kararsız bir çocuktu."- H. R. Gürpınar.
3 . Düzensiz, istikrarsız: "Kararsız hava."- .

MÜTEREDDİ Nedir?

Soysuzlaşmış.

MÜTEREDDİT Nedir?

Tereddüt eden, çekingen, kararsız, ikircimli (kimse): "Kapıya doğru ilerlemek istedi, fakat müteredditti"- N. Hikmet.

TEREDDÜT Nedir?

Kararsızlık, duraksama: "Şaşırdı. Hafif bir tereddütten sonra önümde durdu."- R. N. Güntekin.

D D E E M R T T Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Mütereddit,

9 Harfli Kelimeler

Mütereddi,

8 Harfli Kelimeler

Dedirtme, Tereddüt,

7 Harfli Kelimeler

Dedirme, Diretme, Edremit, Ettirme, Tereddi, Titreme, Türetme,

6 Harfli Kelimeler

Direme, Dürtme, Eritme, Müddei, Müddet, Müdire, Mürtet, Temdit, Terdit, Termit, Titrem, Türedi, Türeme, Üretim, Üretme,

5 Harfli Kelimeler

Demet, Demir, Derme, Ditme, Dürme, Erdem, Erime, Medet, Meret, Metre, Mürit, Terim, Terme, Tetir, Tütme, Üreme, Üremi,

4 Harfli Kelimeler

Dede, Deme, Dere, Deri, Dert, Dide, Düet, Eder, Edim, Emet, Emir, Erim, Erme, Erte, Eter, Etme, Etüt, İtme, Meri, Mert, Mide, Mürt, Remi, Tere, Tire, Titr, Türe, Ümit, Ürem, Ütme,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Ede, Edi, Eti, İde, Met, Mir, Mit, Ret, Tem, Ter, Tim, Tüm, Tür, Üre,

2 Harfli Kelimeler

De, Em, Er, Et, İm, İt, Me, Mi, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.