MÜTERCİMLİK (TDK)

Çevirmenlik.

Mütercimlik kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi C , yedinci harfi İ , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı M sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEVİRME Nedir?


1 . Çevirmek işi, tedvir: "Kırmızı balıklar birdenbire canlanırlar ve kavanozun içinde birbiri ardınca keyifli keyifli çark çevirmeye başlarlar."- H. E. Adıvar.
2 . Kuzu, oğlak vb. hayvanların şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi: "Değirmende, daha sabahtan gönderilip hazırlanan yağlı bir oğlak çevirmesini tam kıvamında buldular."- R. H. Karay.
3 . sıfat Çevrilmiş, tercüme edilmiş: "Fransızcadan çevirme bir eser."- .
4 . halk ağzında Dikenlerden, ağaç dallarından yapılmış duvar: "Evlerinin önü yüksek çevirme / Kadir Mevla'm bugünlük de ayırma"- Halk türküsü.
5 . askerlik Uzaktan dolaşıp düşmanın yan gerilerine düşerek onu istemediği bir durumda dövüşmek zorunda bırakma, sarma, muhasara.
6 . müzik Bir müzik parçasındaki aralığın veya bir cümle parçasının tiz sesini pese, pes sesini tize dönüştürmek işi.

ÇEVİRMEN Nedir?


1 . Konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, çevirici, dilmaç, tercüman, dragoman.
2 . Herhangi bir metni bir dilden başka bir dile çeviren kimse, çevirici, dilmaç, mütercim: "Çevirmen güncel çalışmaları nedeniyle bu romandan sık sık uzaklaşmak durumunda kalıyordu."- S. İleri.

ÇEVİRMENLİK Nedir?


1 . Çevirmen olma durumu, çeviricilik, dilmaçlık, tercümanlık, mütercimlik.
2 . Çevirmenin görevi.

C E K L M M R T Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Mütercimlik,

10 Harfli Kelimeler

Mürtecilik,

9 Harfli Kelimeler

Üretimlik,

8 Harfli Kelimeler

İrkiltme, Müritlik, Mütercim,

7 Harfli Kelimeler

Cüretli, Emircik, Emirlik, İrkilme, İtilmek, Kilerci, Kiremit, Lüterci, Mertlik, Metilik, Mülteci, Mürteci, Remilci, Türkeli, Ücretli, Ümmilik, Üretici,

6 Harfli Kelimeler

Ciklet, Etkili, İkilem, İletim, İletki, İlkeci, İtilme, Kirtil, Kümeli, Metrik, Mücmel, Mücrim, Mükrim, Ritmik, Ritüel, Tekmil, Telcik, Temlik, Terlik, Termik, Tümler, Ümitli, Üremik, Üretim,

5 Harfli Kelimeler

Cemil, Cimri, Cirim, Cirit, Cümle, Cüret, Ekici, Ekili, Eküri, Elcik, Emcik, Emici, Emlik, Ercik, Erkli, Erlik, Etlik, İklim, İleri, İleti, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İrice, İrite, İrkme, İrmik, İtlik, İtmek, Kerim, Kerti, Kiler, Kilim, Kilit, Kiril, Kirli, Kitle, Külte, Kürit,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Cilt, Ecir, Ekim, Ekli, Ekti, Elci, Elik, Elim, Elit, Elti, Emik, Emir, Emmi, Erik, Eril, Erim, Etik, Etil, Etki, Etli, İlik, İlim, İlke, İlme, İtki, İtme, Kile, Kimi, Krem, Kült, Küme, Küre, Kürt, Lice, Liet, Lime, Meri, Mert,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cer, Cet, Cim, Ekü, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İti, Kel, Kem, Ker, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Kül, Kür, Küt, Lim, Lir, Lük, Met, Mil, Mim, Mir, Mit, Ret, Tek, Tel, Tem, Ter, Tik, Tim, Tül,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Em, Er, Et, İl, İm, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.