MÜTENEKKİREN (TDK)

Kılık değiştirerek, takma ad kullanarak, kendini tanıtmadan.

Mütenekkiren kelimesi baş harfi M son harfi N olan bir kelime. Başında M sonunda N olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi E , yedinci harfi K , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi R , onbirinci harfi E , onikinci harfi N . Başı M sonu N olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞİŞ Nedir?


1 . Değme işi.
2 . Değişim.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KILIK Nedir?


1 . Bir kimsenin giyinişi, dış görünüşü, üst baş: "Delikanlı kopuklar, kılıklarından, giyinişlerinden belli oluyorlar."- M. Ş. Esendal.
2 . halk ağzında Bir kimsenin resmi, fotoğraf.

TAKMA Nedir?


1 . Takmak işi.
2 . tıp (***) Eksik bir organın yerini tutmak, bir organın sakatlığını örtmek amacıyla yapılan yapma organ veya parça, protez.
3 . sıfat Gerçeğinin yerine konulan, eğreti, müstear: "Bu takma siyah saçla ... şakaklarında sallanan ... bukleler yanaklarına ters düşüyor."- H. E. Adıvar.

TANI Nedir?

Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis.

TANIT Nedir?


1 . Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hüccet.
2 . felsefe Öne sürülen bir şeyin doğruluğunu göstermede izlenen düşünce süreci.

TANITMA Nedir?

Tanıtmak işi, takdim, prezantasyon: "Prenses tanıtmasını bitirmedi, yanımıza genç süvari zabiti geldi."- A. Gündüz.

E E E K K M N N R T Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Mütenekkiren,

10 Harfli Kelimeler

Mütenekkir,

8 Harfli Kelimeler

Ektirmek, Kerkinme, Kürnemek, Münekkit, Tekniker, Terennüm, Tükenmek,

7 Harfli Kelimeler

Ektirme, Enenmek, Enterne, Erinmek, Eritmek, Ermenek, Etkimek, Kertmek, Kükreme, Küremek, Kürneme, Temenni, Tükenik, Tükenme, Tünemek, Türemek, Türkmen, Üretken, Üretmek,

6 Harfli Kelimeler

Ekenek, Enemek, Enenme, Erimek, Erinme, Eriten, Eritme, Erkete, Ermeni, Etkime, İrkmek, İtenek, Kekeme, Kement, Kemere, Kenter, Kerime, Kermen, Kertik, Kertme, Kirmen, Kreten, Kriket, Küreme, Menent, Mertek, Metrik, Minnet, Münkir, Teenni, Teknik, Temkin, Temren, Temrin, Teneke, Tereke, Terkin, Termik, Termin, Tüneme,

5 Harfli Kelimeler

Ekmek, Eküri, Eneme, Erime, Erkek, Erken, Erkin, Ermek, Ermin, Etene, Etken, Etkin, Etmek, Etmen, Etnik, İmren, İnmek, İrkme, İtmek, Kekre, Kemer, Kemik, Kemre, Kenet, Kerem, Kerim, Kerki, Kerte, Kerti, Keten, Kükre, Kürek, Kürit, Kütin, Mekik, Merek, Meret, Metin, Metre, Mürit,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekme, Ekti, Emek, Emen, Emet, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Erek, Eren, Erik, Erim, Erin, Erke, Erme, Erte, Etek, Eten, Eter, Etik, Etki, Etme, İken, İnek, İnme, İtme, Keke, Keme, Kene, Kent, Kere, Kete, Krem, Küme, Künk,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Ekü, Erk, Eti, Kek, Kem, Ker, Ket, Kik, Kim, Kin, Kir, Kit, Kür, Küt, Men, Met, Mir, Mit, Nem, Net, Nim, Ret, Tek, Tem, Ten, Ter, Tik, Tim, Tin, Tüm, Tün, Tür, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, En, Er, Et, İm, İn, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Nü, Re, Te, Ti, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.