MÜTENEFFİR (TDK)

İğrenmiş, tiksinmiş: "Dünyasından bezgin bir adam ... Sanki bütün hayattan müteneffir, hayat onun için karanlık."- M. Ş. Esendal.

Müteneffir kelimesi baş harfi M son harfi R olan bir kelime. Başında M sonunda R olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi E , yedinci harfi F , sekizinci harfi F , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi R . Başı M sonu R olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADAM Nedir?


1 . İnsan.
2 . Erkek kişi, kadın karşıtı: "İyi bir adam isterse, babası da verirse varacak."- M. Ş. Esendal.
3 . Birinin yanında ve işinde bulunan kimse: "Kendisi gayet kibirli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar."- K. Tahir.
4 . Birinin yararlandığı, kullandığı kimse: "Hemen hepsi para çevrelerinin adamlarıydı."- C. Meriç.
5 . Birinin sözünü dinleyen, nazını çeken kimse, kayırıcı: "O benim adamımdır, hiçbir ricamı geri çevirmez."- .
6 . Görevli kimse: "Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam buluverse."- R. H. Karay.
7 . İyi huylu, güvenilir kimse: "Amcam, güngörmüş bir adamdı."- R. N. Güntekin.
8 . Bir alanda derin bilgisi olan kimse: "Bir sanatçının, bilim adamının düşünmek için bol zamana ihtiyacı vardır."- H. Taner.
9 . Bir alanı benimseyen kimse.
10 . ünlem Bir şeyin önemsenmediği anlatılmak istendiğinde kullanılan söz: "Adam, vazgeç!"- . 1
1 . halk ağzında Eş, koca.

BEZGİN Nedir?

Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş: "Mecalsiz, bezgin bir hâlde yatağa girdi."- Y. K. Karaosmanoğlu.

BÜTÜN Nedir?


1 . Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı.
2 . Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bozuk olmayan (para): "Bütün para."- .
4 . Parçalanmamış.
5 . isim Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

HAYA Nedir?

Erbezi torbası, yumurta, °testis.

HAYA Nedir?

Ut, utanç, utanma, sıkılma.

HAYAT Nedir?


1 - Yaşam, dirim.
2 - Doğumdan ölüme kadar geçen süre, °ömür.
3 - Yaşam biçimi, içinde yaşanan koşulların tümü, yaşantı.
4 - Meslek ve durum.
5 - Geçim koşullarının tümü.
6 - Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma.
7 - Yazgı, kader.
8 - Canlı varlık; yaşamayı sağlayan koşulların tümü.
9 - Bir kimsenin tarihsel biyografisi, yaşam öyküsü.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARANLIK Nedir?


1 . Işık olmama durumu: "Biz, karanlığın içinde ilerliyoruz."- H. Taner.
2 . mecaz Üzüntü, sıkıntı, perişanlık: "Demiştim ya; bütün memleketi bir yas karanlığı kaplamıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Işığı olmayan, bütünü veya bir parçası ışıktan yoksun olan.
4 . sıfat, mecaz Yasalara, töreye uygun olmayan: "Bu karanlık işlerin hesabını sorarlar."- M. Ş. Esendal.
5 . sıfat, mecaz Gereğince anlaşılıp bilinemeyen, ne olacağı, sonu belli olmayan (durum): "Bu kadar karışık ve karanlık bir mevzuda neye istinaden, hangi ... teşhis konulabilir?"- A. Ş. Hisar.
6 . sıfat, mecaz Karışık.

MÜTENEFFİR Nedir?

İğrenmiş, tiksinmiş: "Dünyasından bezgin bir adam ... Sanki bütün hayattan müteneffir, hayat onun için karanlık."- M. Ş. Esendal.

ONUN Nedir?

O adılının tamlayan durumu.

SANKİ Nedir?


1 . Farz edelim ki, güya.
2 . Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılan bir söz: "Ne olur sanki, sen de gelsen?"- .
3 . Sözüm ona, sözde: "Hatta görünmez bir delikten biri sanki bakıyor."- R. H. Karay.

E E F F M N R T Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Müteneffir,

8 Harfli Kelimeler

Münferit,

7 Harfli Kelimeler

Ferment, Müfteri, Mürtefi,

6 Harfli Kelimeler

Erinme, Eriten, Eritme, Ermeni, Mefret, Metfen, Müfret, Müfrit, Nefret, Nefrit, Temren, Temrin, Termin, Tüneme, Türeme, Üniter, Üretim, Üretme,

5 Harfli Kelimeler

Erime, Ermin, Etmen, Fener, Fifre, Fitne, Fitre, İffet, İmren, Menfi, Meret, Metin, Metre, Müfit, Mürit, Nefer, Nefir, Nefti, Nimet, Temin, Terfi, Terim, Terme, Tiner, Tümen, Tünme, Ünite, Üreme, Üremi,

4 Harfli Kelimeler

Emen, Emet, Emin, Emir, Enir, Eren, Erim, Erin, Erme, Erte, Eten, Eter, Etme, Fent, Fert, Fire, Fren, Füme, İnme, İtme, Meni, Menü, Meri, Mert, Mine, Müft, Mürt, Neft, Nemf, Nere, Nite, Remi, Rint, Tefe, Tein, Tere, Tire, Tren, Türe, Ümit,

3 Harfli Kelimeler

Efe, Eti, Fen, Fer, Fin, Fit, Men, Met, Mir, Mit, Nem, Net, Nim, Ret, Tef, Tem, Ten, Ter, Tim, Tin, Tüf, Tüm, Tün, Tür, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Em, En, Er, Et, Fe, İm, İn, İt, Me, Mi, Ne, Nü, Re, Te, Ti, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.