MÜTENASİP (TDK)

Orantılı, oranlı, uygun.

Mütenasip kelimesi baş harfi M son harfi P olan bir kelime. Başında M sonunda P olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi A , yedinci harfi S , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi P . Başı M sonu P olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ORAN Nedir?


1 . Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo: "Dini, dili ne olursa olsun her insan doğup büyüdüğü, ekmeğini kazandığı toprak üstünde korkusuz, güven altında yaşadığı oranda kendini mutlu duyuyordu."- N. Cumalı.
2 . İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp.
3 . Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin.
4 . matematik İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı: "Üçün sekize oranı."- .

ORANLI Nedir?

Kendinde oran bulunan, nispetli, mütenasip, mütevazin.

ORANTI Nedir?


1 . Bir şeyi oluşturan parçaların kendi aralarında ve parçalarla bütün arasında bulunan uygunluk, oran, tenasüp.
2 . matematik Birincinin ikinciye oranı, üçüncünün dördüncüye oranına eşit olan dört terim arasındaki bağıntı, orta.

ORANTILI Nedir?


1 . Bir orantıyla ilgili olan, aralarında orantı bulunan, mütenasip: "Gazetecilik de spor da o kitlelerin genel seviyesiyle doğrudan orantılıdır."- H. Taner.
2 . matematik Bir niceliğin iki, üç, ... kez çoğalması veya azalması başka bir niceliğin o nispette çoğalmasını veya azalmasını gerekli kılarsa "bu iki nicelik birbiriyle orantılıdır" denir.

UYGU Nedir?

İki şey arasındaki uygunluk ilkesi.

UYGUN Nedir?


1 . Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip: "Rıza Efendi'de yerine, zamanına ve konusuna uygun hikâyeler vardır."- T. Buğra.
2 . Elverişli, yarar, müsait, muvafık.
3 . mecaz Orantılı, oranlı.

A E M N P S T Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Mütenasip,

8 Harfli Kelimeler

Müntesip,

7 Harfli Kelimeler

Münasip, Sempati, Tenasüp,

6 Harfli Kelimeler

Amentü, Apsent, Empati, Estamp, Etamin, Mantis, Matine, Müsait, Müspet, Nispet, Santim, Sinema, Tensip,

5 Harfli Kelimeler

Anemi, Anime, Emtia, İsmen, İsmet, İsnat, İspat, İstem, Manti, Mesai, Metan, Metin, Metis, Nasip, Nesim, Nimet, Nisap, Paten, Penis, Pines, Sanem, Saten, Semai, Seman, Senit, Sinme, Sitem, Sümen, Sünme, Tasni, Temas, Temin, Tenis, Tepsi, Timüs, Tümen, Tünme, Ünite,

4 Harfli Kelimeler

Amin, Amip, Amit, Anüs, Apse, Asit, Eman, Emin, Enam, Esim, Esin, Esma, Esna, Etap, İane, İman, İnam, İnat, İnme, İtap, İtme, Main, Mani, Meni, Menü, Mest, Meta, Miat, Mine, Naip, Name, Nema, Nesi, Nisa, Nite, Pati, Pena, Peni, Pens, Pest,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ani, Ant, Asi, Ast, Ate, Ati, Eti, İma, İsa, İta, Mai, Mas, Mat, Men, Met, Mis, Mit, Nam, Nas, Nem, Net, Nim, Pas, Pat, Pes, Pim, Pis, Sam, San, Sap, Sem, Sen, Set, Sim, Sin, Sit, Süt, Tam, Tan,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, As, At, Em, En, Es, Et, İm, İn, İp, İs, İt, Me, Mi, Ne, Nü, Pe, Se, Si, Ta, Te, Ti, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.