MÜTEKELLİM (TDK)


1 . Söyleyen, konuşan.
2 . isim, dil bilgisi Teklik birinci kişi.

Mütekellim kelimesi baş harfi M son harfi M olan bir kelime. Başında M sonunda M olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi E , yedinci harfi L , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi M . Başı M sonu M olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

BİRİNCİ Nedir?


1 . Bir sayısının sıra sıfatı.
2 . isim Zaman, yer, sıra bakımından başkalarından önce gelen kimse, şey: "Birincisi ne kadar mağrur ise öbürü o kadar yılışık."- Y. Z. Ortaç.
3 . isim Sırada, önem sırasında en üstün olan kimse: "Sınıfın birincisi olduğundan imtihanlara girişinde..."- Ö. Seyfettin.
4 . isim Ulaşım araçlarında mevki, sınıf: "Bütün grubu hiç olmazsa ilk ineceğimiz iskeleye kadar birincide götürmek istemişti."- R. N. Güntekin.

İSİM Nedir?


1 - Ad.
2 - Kişi, insan.

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUŞ Nedir?


1 . Konma işi.
2 . askerlik Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.
3 . coğrafya Konum.

TEKLİK Nedir?


1 . Tek, bir olma durumu.
2 . dil bilgisi Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, tekil, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: öğrenci-y-im, ev-im, gel-di-m vb.
3 . argo Lira: "Seni satmam çocuğum / Dört yüz bin tekliğe."- S. F. Abasıyanık.

E E K L L M M T Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Mütekellim,

8 Harfli Kelimeler

Tekellüm, Tekemmül, Temellük, Tümlemek,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Emilmek, İletmek, İmlemek, Killeme, Külleme, Kütleme, Metelik, Teemmül, Temelli, Tümleme,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Elemli, Emekli, Emilme, Etkime, İletme, İmleme, Kelime, Kümeli, Lekeli, Melike, Meltem, Memeli, Millet, Tekmil, Temlik,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ellik, Elmek, Emlik, Emmek, Etlik, Etmek, İlkel, İllet, İlmek, İmlek, İtmek, Kelem, Kelle, Kelli, Kitle, Külli, Külte, Kütle, Melek, Melik, Metil, Milel, Mülki, Tekel, Tekil, Tekli, Tekme, Telek, Telem, Telli, Temek, Temel, Tikel, Tümel, Ümmet, Ütmek,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emme, Emmi, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İlke, İlle, İlme, İtme, Kele, Keme, Kete, Kile, Kült, Küme, Leke, Liet, Lime, Lüle, Meke, Meme, Mülk,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Ekü, Elk, Eti, İle, İlk, Kel, Kem, Ket, Kil, Kim, Kit, Kül, Küt, Lim, Lük, Met, Mil, Mim, Mit, Tek, Tel, Tem, Tik, Tim, Tül, Tüm,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Et, İl, İm, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.