MÜTEKASİF (TDK)


1 . Yoğunlaşmış, koyulaşmış: "Fikirleri mütekâsiftir, bununla beraber beyni rahatsız etmez, kafayı yormaz."- A. H. Çelebi.
2 . kimya Derişik.

Mütekasif kelimesi baş harfi M son harfi F olan bir kelime. Başında M sonunda F olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi A , yedinci harfi S , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi F . Başı M sonu F olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BERABER Nedir?


1 . Birlikte, bir arada: "Hayata beraber başladığımız / Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir."- C. S. Tarancı.
2 . -e rağmen, -e karşın: "Halılarla bezenmiş olmakla beraber gıcırtıdan ve esnemelerden kurtulamamıştı."- R. H. Karay.
3 . sıfat Aynı düzeyde: "Bina taş, merdiveni yok, toprakla beraber."- A. Rasim.

BUNU Nedir?

"Bu" adılının belirtme durumu.

BUNUN Nedir?

"Bu" adılının tamlayan durumu.

ÇELEBİ Nedir?


1 . Bektaşi ve Mevlevi pirlerinin en büyüklerine verilen unvan.
2 . eskimiş Hristiyan tüccar: "Çelebi, tütün mü alacaksınız?"- .
3 . sıfat Görgülü, terbiyeli, olgun (kimse): "Yeleği gümüş köstekli, fesi kalıpsız, orta yaşlı bir adamdı. Son derece Osmanlı ve çelebi."- A. İlhan.

DERİ Nedir?


1 . İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten: "Bütün kemikleri, ince bir deri altında birer birer sayılıyordu."- P. Safa.
2 . sıfat Bu tabakadan yapılmış: "Üstünde yine o siyah deri pardösüsü, kolunda siyah deri çantası."- N. Cumalı.
3 . İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu.
4 . Soyulmadan yenen yemişlerin ince kabuğu veya soyulan yemişlerde kabuk altındaki zar.

DERİŞİK Nedir?

Derişmiş olan, mütemerkiz, mütekâsif, konsantre, seyreltik karşıtı.

ETME Nedir?

Etmek işi.

KAFA Nedir?


1 . İnsan başı, ser.
2 . Hayvanlarda genellikle ağız, göz, burun, kulak vb. organların bulunduğu vücudun en ön bölümü.
3 . Çocuk oyunlarında kullanılan zıpzıp taşının veya cevizin büyük boyu.
4 . Mekanik bir bütünün parçası: "Distribütör kafası."- .
5 . mecaz Kavrama ve anlama yeteneği, zekâ, zihin, bellek: "Kafasının faaliyetini fikirden ziyade işe vermiş."- Y. K. Beyatlı.
6 . mecaz Görüş ve inançların etkisi altında beliren düşünme ve yargılama yolu, zihniyet: "Kalbi ve kafasıyla daima yeni, daima genç kaldı."- Y. Z. Ortaç.

KİMYA Nedir?


1 . Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim.
2 . mecaz Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey: "Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır."- R. N. Güntekin.

KOYU Nedir?


1 . Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı: "Koyu pekmez. Koyu süt."- .
2 . Rengi açık olmayan, daha belirgin, açık karşıtı: "Oturduğu yerden Boğaziçi'nin koyu mavi gecesinde bir balıkçı kayığı kayıp gidiyordu."- H. E. Adıvar.
3 . bilişim Yazı karakterinin daha belirgin olarak yazılmış biçimi.
4 . mecaz Aşırı (davranış, düşünce vb.): "Daha eski zamanda koyu bir Türkçe taraftarıymış."- A. Ş. Hisar.
5 . mecaz Derin, hararetli: "Koyu bir sohbet."- .

RAHATSIZ Nedir?


1 . Rahatı olmayan, tedirgin, huzursuz.
2 . Rahat kullanılmayan, sıkıntı, tedirginlik veren: "Bu sandalye pek rahatsız."- .
3 . Hasta, keyifsiz.

YOĞUN Nedir?


1 . Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif.
2 . Koyu, kalın: "Yoğun bir sis."- .
3 . Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.).
4 . mecaz Artmış, çoğalmış bir durumda olan: "O bölgede nüfus yoğundur."- .
5 . mecaz Dolu, sıkı, sıkışık, çok.
6 . mecaz Şişman, iri, tombul: "İtibarlı masalarda, sigaralarını içen, iri kalçalı, beyaz sarışın birtakım yoğun kadınlar..."- A. İlhan.
7 . halk ağzında Kaba, kalın, iri (elek, iğne).

YORMA Nedir?

Yormak işi.

A E F K M S T Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Mütekasif,

7 Harfli Kelimeler

Müstafi, Tekasüf,

6 Harfli Kelimeler

Asetik, İkamet, İsteka, Misket, Müfsit, Müsait, Müskat, Taksim, Teksif, Tümsek,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Aktif, Astik, Emtia, Faset, Fasit, Fesat, Fetüs, Fiske, İfsat, İkame, İmsak, İsmet, İstek, İstem, İtmek, Kafes, Kaime, Kamet, Kasem, Kaset, Kasti, Kesat, Kesif, Kesim, Kesit, Kimse, Kimüs, Kümes, Küsme, Maket, Maksi, Masif, Maske, Mesai, Metis, Misak, Müfit, Sakim, Sakit,

4 Harfli Kelimeler

Afet, Afis, Akim, Akis, Akit, Akse, Aksi, Amfi, Amit, Asit, Atik, Ekim, Eksi, Ekti, Emik, Esik, Esim, Eski, Esma, Etik, Etki, Faik, Faks, Füme, İfta, İtfa, İtme, Kafe, Kafi, Kaim, Kame, Kase, Kast, Kati, Kist, Küfe, Küme, Maki, Mask, Mest,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft, Ait, Aks, Akü, Asi, Ask, Ast, Ate, Ati, Ekü, Eti, Fak, Fas, Fek, Fes, Fit, İfa, İka, İma, İsa, İta, Kam, Kas, Kat, Kem, Kes, Ket, Kim, Kit, Küf, Küs, Küt, Mai, Mas, Mat, Met, Mis, Mit, Saf,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Am, As, At, Ek, Em, Es, Et, Fa, Fe, İm, İs, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Se, Si, Ta, Te, Ti, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.