MÜTEHAVVİL (TDK)

Değişken, kararsız.

Mütehavvil kelimesi baş harfi M son harfi L olan bir kelime. Başında M sonunda L olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi H , altıncı harfi A , yedinci harfi V , sekizinci harfi V , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L . Başı M sonu L olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞİŞ Nedir?


1 . Değme işi.
2 . Değişim.

DEĞİŞKE Nedir?


1 . Varyant.
2 . biyoloji Her canlıda dış etkilerle ortaya çıkabilen, kalıtımla ilgili olmayan değişiklik, modifikasyon.

DEĞİŞKEN Nedir?


1 . Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil: "Sağlık bakımından canına okuyan kentler de değişken rüzgârlara açık kentler oluyor."- H. Taner.
2 . isim, matematik Değişik sayı değerleri alabilen nicelik.
3 . isim, matematik Cebirde bir denklemin kat sayılarına giren değişken nicelik, parametre.
4 . isim Geometride, bir koninin odağından çıkan dikeyin konikle kesiştiği noktaya kadar olan parçanın uzunluğu, parametre.
5 . isim Bir istatistik bütünün belli başlı niteliklerini daha basit ve kısa olarak gösterme olanağı veren ölçülebilir büyüklük, parametre.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARAR Nedir?


1 . Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı: "Kararımı biradere pek güçlükle kabul ettirdim."- R. N. Güntekin.
2 . hukuk Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm: "Yargıç kararı."- .
3 . Bu yargıyı bildiren belge: "Mahkeme kararını aldı."- .
4 . Değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik.
5 . Değişmez olma: "Havanın hiç kararı yok."- .
6 . Tam ölçüsünde, ne az ne çok: "Yemeğin tuzu karar."- .
7 . müzik Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş.

KARARSIZ Nedir?


1 . Kararı olmayan: "Kararsız adam."- .
2 . Karar vermekte güçlük çeken, duruksun, mütereddit: "Çalı kuşu gibi daldan dala konan kararsız bir çocuktu."- H. R. Gürpınar.
3 . Düzensiz, istikrarsız: "Kararsız hava."- .

A E H L M T V V Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Mütehavvil,

8 Harfli Kelimeler

Mütevali,

7 Harfli Kelimeler

Ahmetli, Halveti, Veliaht,

6 Harfli Kelimeler

Halvet, Hamile, Hatime, Hemati, Methal, Mevali, Mevlit, Mühlet, Mülhit, Tahmil, Tahvil, Teamül, Telmih, Tevali,

5 Harfli Kelimeler

Alevi, Email, Emtia, Emval, Evham, Evlat, Haile, Halet, Halim, Hamel, Hamil, Hamle, Hatim, Hatmi, Havil, Helva, Hilat, Hitam, İhale, İhmal, İlahe, İlave, İlham, İmale, İthal, İtham, Lahit, Lehim, Levha, Maile, Mehil, Metal, Metil, Mevla, Mevta, Milat, Talih, Talim, Teali, Tevil,

4 Harfli Kelimeler

Ahit, Aile, Alem, Alet, Alev, Alim, Amel, Amil, Amit, Ateh, Atel, Ehil, Elim, Elit, Elma, Elti, Etil, Etli, Etüv, Evla, Evli, Hail, Hale, Hali, Halt, Hami, Hamt, Havi, Hela, Hile, Hüma, İham, İlah, İlam, İlme, İmal, İmha, İmla, İtme, İvme,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ait, Ali, Alt, Ate, Ati, Ela, Eti, Hal, Ham, Hat, Hav, Hem, Hit, İla, İle, İma, İta, Lam, Lav, Leh, Lim, Mai, Mal, Mat, Met, Mil, Mit, Tal, Tam, Tav, Tel, Tem, Tim, Tüh, Tül, Tüm, Vah, Vat,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, Am, At, Av, Eh, El, Em, Et, Ev, Ha, He, İl, İm, İt, La, Le, Me, Mi, Ta, Te, Ti, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.