MÜTEFEKKİR (TDK)

Düşünür.

Mütefekkir kelimesi baş harfi M son harfi R olan bir kelime. Başında M sonunda R olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi F , altıncı harfi E , yedinci harfi K , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi R . Başı M sonu R olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNÜ Nedir?

Düşün, °fikir, °ide.

DÜŞÜNÜR Nedir?

Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, düşünücü, mütefekkir: "Bu ülkenin düşünürleri az değil."- .

E E F K K M R T Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Mütefekkir,

9 Harfli Kelimeler

Küfretmek, Müfekkire,

8 Harfli Kelimeler

Ektirmek, Küfretme, Tefekkür,

7 Harfli Kelimeler

Ektirme, Eritmek, Etkimek, Firkete, Kertmek, Kükreme, Küremek, Müfteri, Mürtefi, Türemek, Üretmek,

6 Harfli Kelimeler

Erimek, Eritme, Etkime, Fertik, İrkmek, Kefeki, Kerime, Kertik, Kertme, Kriket, Küreme, Mefret, Mertek, Metrik, Müfret, Müfrit, Tefrik, Tekfir, Terfik, Termik, Türeme, Üremek, Üremik, Üretim, Üretme, Ürkmek,

5 Harfli Kelimeler

Efekt, Ekmek, Eküri, Erime, Erkek, Ermek, Etmek, Ferik, Fitre, İrkme, İtmek, Kefek, Kefir, Kekre, Kemer, Kemik, Kemre, Kerem, Kerim, Kerki, Kerte, Kerti, Kükre, Kürek, Kürit, Mekik, Merek, Meret, Metre, Müfit, Mürit, Refik, Teker, Tekir, Tekke, Tekme, Temek, Terek, Terfi, Terim,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekme, Ekti, Emek, Emet, Emik, Emir, Erek, Erik, Erim, Erke, Erme, Erte, Etek, Eter, Etik, Etki, Etme, Feke, Fert, Fire, Füme, İtme, Kefe, Keke, Keme, Kere, Kete, Krem, Küfe, Küme, Küre, Kürk, Kürt, Meke, Meri, Mert, Müft, Mürt, Remi,

3 Harfli Kelimeler

Efe, Eke, Ekü, Erk, Eti, Fek, Fer, Fit, Kek, Kem, Ker, Ket, Kik, Kim, Kir, Kit, Küf, Kür, Küt, Met, Mir, Mit, Ret, Tef, Tek, Tem, Ter, Tik, Tim, Tüf, Tüm, Tür, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, Er, Et, Fe, İm, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.