MÜTEESSİR (TDK)


1 . Üzülmüş, üzüntülü: "Hatta çirkin yaradılışımdan bile / O kadar müteessir değildi."- O. V. Kanık.
2 . Etkilenmiş.

Müteessir kelimesi baş harfi M son harfi R olan bir kelime. Başında M sonunda R olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi E , altıncı harfi S , yedinci harfi S , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi R . Başı M sonu R olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLE Nedir?


1 . Da, de, dahi: "Bir damlası bile deniz hakkında bize ilmî bir fikir vermeye yetişir."- R. H. Karay.
2 . zarf, eskimiş Birlikte.
3 . zarf Üstelik: "Konuşmadılar bile."- .

ÇİRKİN Nedir?


1 . Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı: "Kız öyle müstesna bir güzelliğe sahip olmamakla beraber çirkin de değildi."- H. R. Gürpınar.
2 . Hoş olmayan, yakışık almayan (davranış veya söz): "Bu boş ve çirkin iddiayı bir kere de onun ağzından işitmek istedim."- Ö. Seyfettin.
3 . Karanlık, dalavereli, şüpheli: "Dedikodular artmış, o da bu çirkin işler içinde kalmak istemediğinden çekilmiş."- M. Ş. Esendal.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

KADAR Nedir?


1 . Ölçüsünde, derecesinde: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar da genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Büyüklüğünde, genişliğinde: "Bacak kadar çocuk."- . "Avuç içi kadar yer."- .
3 . Dek: "Saat ona kadar sokaklarda gezdi."- P. Safa.
4 . Gibi: "İstanbul'un balıkları kadar balıkçıları da hoştur."- S. F. Abasıyanık.
5 . Denli: "Bu merdivenleri, yapıldığı günden beri bu kadar telaşla çıkmamışımdır."- Y. Z. Ortaç.
6 . Süre belirten bir söz: "Bu minval üzere yedi ay kadar geçti, geçmedi."- R. H. Karay.
7 . zarf Miktarda, derecede: "İçinde biriken hayat bazen taşacak kadar çok oluyor."- H. E. Adıvar.
8 . Gösterme sıfatlarından biriyle bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten söz: "Kantara'nın önünde yüz kadar düşman çadırı kurulmuştu."- F. R. Atay.

KANI Nedir?

İnanılan düşünce, °kanaat.

KANIK Nedir?


1 . Kanaatkâr.
2 . Tokgözlü.

MÜTEESSİR Nedir?


1 . Üzülmüş, üzüntülü: "Hatta çirkin yaradılışımdan bile / O kadar müteessir değildi."- O. V. Kanık.
2 . Etkilenmiş.

ÜZÜNTÜ Nedir?

Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür: "Sesinde bir üzüntü hatta bir sitem sezdim."- A. Gündüz.

ÜZÜNTÜLÜ Nedir?


1 . Üzüntüsü olan, acılı, müteessir.
2 . Üzüntü veren: "Onu güldüren ve bizi ağlatan bu uzun ve üzüntülü oyun feleğin sabrını tüketti."- Y. K. Beyatlı.
3 . zarf Üzüntülü bir biçimde, üzüntülü olarak: "Ara sıra, saate üzüntülü bir göz atıyordu."- P. Safa.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARADILIŞ Nedir?


1 . Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet, cibilliyet: "Yaradılışı gereği çapraşık olmayan durumları severdi o."- A. İlhan.
2 . Bir şeyin yaratılırken kazanmış olduğu özellikler bakımından durumu, fıtrat, hilkat: "Yılan kendini korumakta görünüyorsa bu, atlayıp kuşu tutmaya yaradılışının elverişli olmamasından."- M. Ş. Esendal.

E E M R S S T Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Müteessir,

7 Harfli Kelimeler

Esritme, Estirme, Müessir, Sermest, Teessür,

6 Harfli Kelimeler

Eritme, Ertesi, Esirme, Esrime, İsteme, Mesire, Metres, Metris, Sersem, Sistem, Sümter, Sürtme, Tersim, Türeme, Üretim, Üretme,

5 Harfli Kelimeler

Erime, Esire, Esmer, Ester, İsmet, İstem, İster, Meres, Meret, Mersi, Metis, Metre, Mürit, Resim, Resmi, Semer, Serim, Serme, Seter, Setir, Setre, Sitem, Stres, Sümer, Sürme, Süsme, Sütre, Teres, Terim, Terme, Tesir, Tesis, Tesri, Timüs, Üreme, Üremi,

4 Harfli Kelimeler

Emet, Emir, Erim, Erme, Erte, Eser, Esim, Esir, Esme, Esre, Eter, Etme, İtme, Meri, Mert, Mest, Mürt, Reis, Remi, Rest, Seme, Semt, Sere, Seri, Sert, Site, Ster, Süet, Süit, Süre, Tere, Ters, Tire, Türe, Ümit, Ürem, Üste, Ütme,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İrs, Met, Mir, Mis, Mit, Ret, Sem, Ser, Ses, Set, Sim, Sis, Sit, Süs, Süt, Tem, Ter, Tim, Tüm, Tür, Üre, Üst,

2 Harfli Kelimeler

Em, Er, Es, Et, İm, İs, İt, Me, Mi, Re, Se, Si, Te, Ti, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.