MÜTEBAHHİR (TDK)

Geniş, derin bilgisi olan.

Mütebahhir kelimesi baş harfi M son harfi R olan bir kelime. Başında M sonunda R olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi B , altıncı harfi A , yedinci harfi H , sekizinci harfi H , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi R . Başı M sonu R olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

DERİN Nedir?


1 . Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan: "Genç kız onun kırık dişli ağzının içindeki derin karanlığa bakıyor."- Ö. Seyfettin.
2 . Yüzeyden içeri inen.
3 . Kendi türünde çok gelişmiş, en ileri durumda olan: "Derin bir bilgin."- .
4 . Yoğun: "Bu büyük köşkü derin bir sessizlik kapladı."- M. Ş. Esendal.
5 . Uzun süren: "Bir iki derin nefesten sonra teneffüsünün ritmi düzeldi."- P. Safa.
6 . mecaz Ayrıntıya önem verilerek hazırlanan: "Üzerindeki tesirleri ölçmek için derin tetkikler yapmak lazımdır."- F. R. Atay.
7 . mecaz İçten gelen: "Size karşı derin hürmeti vardı, lütuf buyurur sorarsanız yalnızlığını hissetmez."- R. H. Karay.
8 . mecaz Uyanılması güç, ağır (uyku).
9 . isim, mecaz Dip: "Körfezdeki dalgın suya bir bak göreceksin / Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde."- Y. K. Beyatlı.

GENİŞ Nedir?


1 . Eni çok olan, enli, vâsi: "Geniş, bomboş bir taşlığın serin, rutubetli küf kokusu duyuldu."- P. Safa.
2 . Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı: "Bu ağaç, bir geniş bostan duvarının dış tarafında idi."- O. C. Kaygılı.
3 . Bol (elbise).
4 . Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro: "Geniş anlamlı."- .
5 . mecaz Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat: "Besbelli geniş, olabildiğince umursamaz görünmek istiyordu."- A. İlhan.
6 . mecaz Çok: "Geniş iş alanları sağlandı."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

A B E H H M R T Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Mütebahhir,

6 Harfli Kelimeler

Ahiret, Bateri, Hatime, Hemati, Hitabe, Hürmet, İbaret, İmaret, Rahibe, Rahmet, Tembih, Temhir, Üretim,

5 Harfli Kelimeler

Ahret, Amber, Bahir, Bahri, Barem, Baret, Barit, Berat, Betim, Bitme, Bitüm, Ehram, Emtia, Haber, Harbe, Harbi, Harem, Harim, Hatim, Hatmi, Hitam, İbare, İbate, İbret, İhbar, İhram, İhtar, İmbat, İtham, Mabet, Mahir, Merih, Mirat, Mübah, Mühre, Mürai, Mürit, Rahim, Rütbe, Tabir,

4 Harfli Kelimeler

Ahir, Ahit, Amir, Amit, Ateh, Baht, Bari, Bati, Beri, Beta, Beti, Biat, Bira, Brit, Brüt, Ebat, Emir, Erat, Erim, Hami, Hamt, Hare, Hart, Heba, Hibe, Hüma, İare, İbra, İbre, İham, İmar, İmha, İrat, İtme, Mart, Mera, Meri, Mert, Meta, Miat,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Ahi, Ait, Ari, Art, Ate, Ati, Bar, Bat, Bet, Bir, Bit, Bre, Eti, Hab, Hah, Ham, Har, Hat, Hem, Her, Hit, Hür, İma, İta, Mai, Mat, Met, Mir, Mit, Rab, Ram, Ret, Tab, Tam, Tar, Tem, Ter, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ah, Am, Ar, At, Be, Eh, Em, Er, Et, Ha, He, İm, İt, Me, Mi, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.