MÜTEAMMİM (TDK)

Yaygın duruma gelmiş, genelleşmiş.

Müteammim kelimesi baş harfi M son harfi M olan bir kelime. Başında M sonunda M olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi A , altıncı harfi M , yedinci harfi M , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi M . Başı M sonu M olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GENE Nedir?

Yine.

GENEL Nedir?


1 . Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi: "Genel seçim. Genel tarih."- .
2 . Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan: "Genel bir sıralama yapmak gerekirse denebilir ki dünyada en iyisi mutlu, dengeli bir evliliktir."- H. Taner.
3 . Yetkisi ve sorumluluğu çok olan: "Genel başkan. Genel müdür."- .
4 . Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne): "Genel kitaplık."- .
5 . Bir genelleme sonucunda elde edilen: "Genel düşünce."- .

YAYGIN Nedir?


1 . Çoğu kimselerce duyulmuş, öğrenilmiş, kullanılmış veya benimsenmiş olan: "Yaygın bir söz. Yaygın bir inanç."- .
2 . Pek çok kimsede görülen ve beğenilen: "Yaygın bir kültürü ve her çeşit insanı kavrayacak bir sunuş tarzı vardı."- H. Taner.
3 . Sınırı genişlemiş: "Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir."- Anayasa.

A E M M M M T Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Müteammim,

8 Harfli Kelimeler

Mütemmim,

6 Harfli Kelimeler

İmamet,

5 Harfli Kelimeler

Emtia, İmame, İtmam, Matem, Memat, Tamim, Ümmet,

4 Harfli Kelimeler

Amit, Amme, Emmi, İmam, İtme, Meta, Miat, Tema, Ümit, Ümmi, Ütme,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ate, Ati, Eti, İma, İta, Mai, Mat, Met, Mim, Mit, Tam, Tem, Tim, Tüm,

2 Harfli Kelimeler

Am, At, Em, Et, İm, İt, Me, Mi, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.