MÜSVEDDELİK (TDK)

Müsvedde yapmaya elverişli: "Müsveddelik kâğıt."- .

Müsveddelik kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi S , dördüncü harfi V , beşinci harfi E , altıncı harfi D , yedinci harfi D , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı M sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ELVERİŞLİ Nedir?


1 . Uygun, müsait: "Halim'e içinde bulunduğu zor ve ezici durumdan kurtulmak için bundan daha elverişli bir fırsat çıkmazdı."- A. İlhan.
2 . İşe yarayan, ergonomik.

MÜSVEDDE Nedir?


1 . Yazı taslağı, karalama: "Sende başka âşıkane müsvedde varsa bana ver."- H. R. Gürpınar.
2 . Bir şeyin kötü benzeri: "Anne değil ki anne müsveddesi."- .

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

D D E E K L M S V Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Müsveddelik,

9 Harfli Kelimeler

Düvesimek,

8 Harfli Kelimeler

Devimsel, Düvesime, Müsvedde, Sevilmek,

7 Harfli Kelimeler

Dedelik, Develik, Dikelme, Dilemek, Edilmek, Edimsel, Eksilme, İskemle, İslemek, Kesilme, Mesleki, Sevilme,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demevi, Demlik, Develi, Dileme, Dilmek, Divlek, Edilme, Ekilme, Emekli, Eskime, İskele, İsleme, Kelime, Keseli, Kümeli, Melike, Meslek, Müddei, Seklem, Sevmek, Silkme, Silmek, Vesile,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delme, Demek, Demli, Devim, Dikel, Dikme, Dikse, Dilek, Dilme, Düvel, Eklem, Elmek, Emlik, Eskil, Eslek, Esmek, Evlek, Evlik, Evsel, İlmek, İmlek, İvmek, Kelem, Keles, Kesel, Kesim, Kesme, Kevel, Kilüs, Kimse, Kimüs, Kisve, Kümes, Küsme, Lemis, Melek, Meles, Melik, Mesel,

4 Harfli Kelimeler

Dede, Deli, Delk, Deme, Deve, Dide, Disk, Düse, Düve, Edik, Edim, Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emik, Esik, Esim, Eski, Esme, Evli, İlke, İlme, İvme, Kedi, Kele, Keme, Kese, Kile, Kils, Küme, Leke, Lime,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dev, Dik, Dil, Dük, Ede, Edi, Eke, Ekü, Elk, İde, İle, İlk, Kel, Kem, Kes, Kil, Kim, Kül, Küs, Lim, Lük, Mil, Mis, Sek, Sel, Sem, Sik, Sim, Ski,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, Es, Ev, İl, İm, İs, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Se, Si, Üs, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.