MÜSTEVİ (TDK)


1 . Her yeri aynı düzeyde olan, düz.
2 . isim, matematik Düzlem.

Müstevi kelimesi baş harfi M son harfi İ olan bir kelime. Başında M sonunda İ olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi V , yedinci harfi İ . Başı M sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYNI Nedir?


1 - Başkası değil, yine o....
2 - Ayırt edilemeyecek kadar benzeri, özdeşi, tıpkısı.
3 - Bir değerde, eşit, özdeş, tıpkı, °müsavi.
4 - Değişmeyen, aralarında ayrım olmayan, eşit.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEY Nedir?


1 . Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki yatay sınır, seviye: "Su düzeyi."- .
2 . Bir kursun basamaklarından her biri, kur (I).
3 . hukuk Kanunları bir araya getirmek, derlemek, kodifikasyon.
4 . mecaz Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesnelere veya kimselere göre olan değer ve yücelik derecesi, seviye: "Eğitim düzeyi. Kültür düzeyi."- .

DÜZLEM Nedir?


1 . Üzerinde girinti ve çıkıntı olmayan, düz, yassı.
2 . isim, matematik Üzerine, kesişen iki doğrunun her noktasının dokunması gereken yüzey, müstevi.
3 . isim, mecaz Ortam: "Böyle bir anlaşma var, hem ulusal hem uluslararası düzlemde sessiz bir anlaşma."- T. Yücel.

İSİM Nedir?


1 - Ad.
2 - Kişi, insan.

MATEMATİK Nedir?


1 . Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye.
2 . sıfat Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı: "Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır."- H. Taner.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

E M S T V Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Müstevi,

5 Harfli Kelimeler

İsmet, İstem, Metis, Sevim, Sitem, Tevsi, Timüs, Vites,

4 Harfli Kelimeler

Esim, Etüv, İtme, İvme, Mest, Mevt, Semt, Sevi, Site, Süet, Süit, Ümit, Üste, Ütme,

3 Harfli Kelimeler

Eti, Met, Mis, Mit, Sem, Set, Sim, Sit, Süt, Tem, Tim, Tüm, Üst,

2 Harfli Kelimeler

Em, Es, Et, Ev, İm, İs, İt, Me, Mi, Se, Si, Te, Ti, Üs, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.