MÜSTEMLEKECİ (TDK)

Sömürgeci.

Müstemlekeci kelimesi baş harfi M son harfi İ olan bir kelime. Başında M sonunda İ olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi M , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K , onuncu harfi E , onbirinci harfi C , onikinci harfi İ . Başı M sonu İ olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

SÖMÜRGE Nedir?

Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni.

SÖMÜRGECİ Nedir?


1 . Sömürgesi olan, sömürge elde etmek amacında olan kimse veya ülke, müstemlekeci, kolonyalist: "Şöyle olmuşuz, böyle olmuşuz ama hiçbir zaman sömürgeci olmamışız."- B. R. Eyuboğlu.
2 . sıfat Sömürgecilikle ilgili olan.

C E E E K L M M S T Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Müstemlekeci,

10 Harfli Kelimeler

Müstemleke,

9 Harfli Kelimeler

Siklememe, Telesimek, Tümselmek, Üstelemek,

8 Harfli Kelimeler

Cemetmek, Eksiltme, Etkileme, İtekleme, İtelemek, Kümeleme, Memleket, Sekileme, Tecimsel, Tekemmül, Telesime, Tümlemek, Tümsekli, Tümselme, Üsteleme,

7 Harfli Kelimeler

Ceketli, Cemetme, Cümlesi, Ekletme, Eksilme, Eletmek, Emilmek, Emlemek, Eskitme, Eslemek, İletmek, İmlemek, İskelet, İskemle, İslemek, İstemek, İteleme, Kesilme, Kesmece, Kütleme, Melemek, Memecik, Mesleki, Metelik, Mülteci, Sekitme, Silecek, Silmece, Teemmül, Tekelci, Tekleme, Tümleme, Üstelik,

6 Harfli Kelimeler

Cemile, Ciklet, Ekilme, Ekleme, Elemek, Eletme, Emekli, Emilme, Emleme, Eskice, Eskime, Esleme, Etkime, İletme, İmleme, İskele, İskete, İsleme, İsteme, Keleci, Keleme, Kelime, Keseli, Kestel, Kümeli, Lekeci, Meclis, Meleke, Meleme, Melike, Meltem, Memeli, Mescit, Mesele, Meslek, Misket, Mücmel, Müslim, Seklem, Selcik,

5 Harfli Kelimeler

Ceket, Celse, Cemil, Ceset, Cesim, Cümle, Eklem, Elcik, Eleme, Elmek, Emcek, Emcik, Emlik, Emmek, Eseme, Eskil, Eslek, Esmek, Etlik, Etmek, Etsel, İlmek, İmece, İmlek, İsmet, İstek, İstem, İtmek, Kelem, Keles, Kesel, Kesim, Kesit, Kesme, Kilüs, Kimse, Kimüs, Kitle, Külte, Kümes,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Cilt, Ecel, Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Ekti, Elci, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emme, Emmi, Esik, Esim, Eski, Esme, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İlke, İlme, İtme, Kele, Keme, Kese, Kete, Kile,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cet, Cim, Ece, Eke, Ekü, Elk, Eti, İle, İlk, Kel, Kem, Kes, Ket, Kil, Kim, Kit, Kül, Küs, Küt, Lim, Lük, Met, Mil, Mim, Mis, Mit, Sek, Sel, Sem, Set, Sik, Sim, Sit, Ski, Süt, Tek, Tel, Tem, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Em, Es, Et, İl, İm, İs, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Se, Si, Te, Ti, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.