MÜSTEBİTLİK (TDK)

Zorbalık.

Müstebitlik kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi B , yedinci harfi İ , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı M sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ZORBA Nedir?

Gücüne güvenerek hükmü altında bulunanlara söz hakkı ve davranış özgürlüğü tanımayan (kimse), müstebit, mütegallibe, despot, diktatör.

ZORBALIK Nedir?


1 . Zorba olma durumu.
2 . Zorbaca davranış, müstebitlik: "Her davranışının, her sözünün altında bir zorbalık yattığı görülür."- S. Birsel.

B E K L M S T T Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Müstebitlik,

8 Harfli Kelimeler

Bisiklet, Bitkisel, Müstebit, Testilik, Tümsekli,

7 Harfli Kelimeler

Eksilti, İsmetli, İstekli, İstemli, İtilmek, Limitet, Metilik, Semitik, Sitemli, Sübekli, Süblime, Tekstil, Tibetli, Tüketim, Üstelik,

6 Harfli Kelimeler

Besili, Betili, Bilmek, Bismil, Bitlis, Bitmek, Etkili, İkilem, İletim, İletki, İtilme, Kilise, Kübist, Kümbet, Kümeli, Misket, Mistik, Sekili, Silkme, Silmek, Silüet, Tekmil, Teltik, Temlik, Temsil, Teslim, Tümbek, Tümsek, Tütmek, Ümitli,

5 Harfli Kelimeler

Belik, Belit, Belki, Betik, Betim, Bikes, Bilek, Bilet, Bilim, Bilme, Bitek, Bitik, Bitim, Bitki, Bitli, Bitme, Bitüm, Bükme, Ekili, Emlik, Eskil, Etlik, İblis, İklim, İleti, İlmek, İlmik, İmbik, İmlek, İmlik, İslim, İsmet, İstek, İstem, İstim, İtlik, İtmek, Kesim, Kesit, Kilim,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Beli, Besi, Beti, Bile, Bili, Büst, Ekim, Ekli, Eksi, Ekti, Elik, Elim, Elit, Elti, Emik, Esik, Esim, Eski, Etik, Etil, Etki, Etli, Etüt, İbik, İbis, İlik, İlim, İlke, İlme, İsim, İsli, İtki, İtme, Kile, Kils, Kimi, Kist, Kült, Küme,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Bet, Bit, Bük, Ekü, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, Kel, Kem, Kes, Ket, Kil, Kim, Kit, Kül, Küs, Küt, Leb, Lim, Lük, Met, Mil, Mis, Mit, Sek, Sel, Sem, Set, Sik, Sim, Sit, Ski, Süt, Tek, Tel,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Em, Es, Et, İl, İm, İs, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Se, Si, Te, Ti, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.