MÜSTANTİKLİK (TDK)

Sorgu yargıçlığı.

Müstantiklik kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı M sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

SORGU Nedir?


1 . Sorma işi: "Soracakları varmış yıllardır sorarlar / Anlaşılan bu sorgu daha yıllarca sürecek."- A. İlhan.
2 . hukuk Ceza muhakemeleri usul kanununa göre, sanığın araştırma konusu olayla ilgili olarak yargıç karşısındaki beyanı, istintak.

YARGI Nedir?


1 . Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm: "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız."- H. Taner.
2 . hukuk Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza: "Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır."- Anayasa.

YARGIÇ Nedir?

Millet adına, yargı yetkisini kullanarak yasaya aykırı davranışlarda veya uyuşulmayan işlerde yasayı yerine getirmekle, adaleti gerçekleştirmekle görevli kimse, hâkim.

A K K L M N S T T Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Müstantiklik,

9 Harfli Kelimeler

Müstantik,

8 Harfli Kelimeler

İstimlak, İstintak, Makinist, Miniskül, Müstakil, Sakinlik, Sütliman,

7 Harfli Kelimeler

Aksilik, Aktinit, Atiklik, İktisat, İltimas, İltisak, İmtisal, İntikal, İntikam, İstimal, İstimna, İstinat, İttisal, Kalinis, Makilik, Militan, Müstait, Silikat,

6 Harfli Kelimeler

Altüst, Alümin, Asilik, İmtina, İnikas, İnikat, İslami, İstika, İstila, İtalik, İtikal, İtikat, İtimat, Kaktüs, Kalsit, Kimlik, Klasik, Klinik, Lastik, Limaki, Lisani, Maliki, Mantis, Mikail, Misina, Miskal, Miskin, Mistik, Mülaki, Müsait, Müskat, Santim, Sinlik, Statik, Taklit, Taksim, Taksit, Taktik, Tatmin, Timsal,

5 Harfli Kelimeler

Antik, Astik, İklim, İkmal, İlkin, İlmik, İmkan, İmlik, İmsak, İntak, İskan, İslam, İslim, İsnat, İstim, İtila, İtina, İtlik, Kakül, Kamil, Kasti, Katil, Kikla, Kilim, Kilis, Kilit, Kilsi, Kilüs, Kimüs, Kinik, Kinli, Kitin, Klima, Kütin, Lakin, Laski, Latin, Likit, Liman, Limit,

4 Harfli Kelimeler

Akik, Akil, Akim, Akis, Akit, Akli, Aksi, Alim, Amil, Amin, Amit, Anüs, Asil, Asit, Asli, Atik, İkna, İlam, İlan, İlik, İlim, İmal, İman, İmla, İnak, İnal, İnam, İnat, İnik, İnti, İsal, İsim, İsli, İtki, Kail, Kaim, Kain, Kani, Kant, Kask,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aks, Akü, Ali, Alt, Ani, Ant, Asi, Ask, Ast, Ati, İka, İki, İla, İlk, İma, İni, İsa, İta, İti, Kak, Kal, Kam, Kan, Kas, Kat, Kik, Kil, Kim, Kin, Kit, Kül, Küs, Küt, Lak, Lam, Lan, Lim, Lük, Mai,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, As, At, İl, İm, İn, İs, İt, Ki, La, Mi, Nü, Si, Ta, Ti, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.