MÜSTAKBEL (TDK)

İleri bir tarihte beklenen, gelecek: "Nasfet ve merhamet dilenmek gibi bir prensip yoktur. Türk milleti, Türkiye'nin müstakbel çocukları, bunu, bir an hatırdan çıkarmamalıdırlar."- Atatürk.

Müstakbel kelimesi baş harfi M son harfi L olan bir kelime. Başında M sonunda L olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi A , altıncı harfi K , yedinci harfi B , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi L . Başı M sonu L olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BUNU Nedir?

"Bu" adılının belirtme durumu.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

ÇIKARMA Nedir?


1 . Çıkarmak işi, emisyon.
2 . askerlik Düşman kıyılarına gemi, bot vb.nden asker indirme, asker çıkarma.
3 . matematik Dört işlemden biri, çıkarmak işlemi, tarh.

ÇOCUK Nedir?


1 . Küçük yaştaki oğlan veya kız: "Çocuğun bir sütninesi vardı."- R. H. Karay.
2 . Soy bakımından oğul veya kız, evlat: "Anası olacak bir kadın çocuğu omuzundan yakalamış."- B. R. Eyuboğlu.
3 . Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak: "Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti."- B. R. Eyuboğlu.
4 . Genç erkek.
5 . mecaz Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.
6 . mecaz Büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse: "Otuz yaşında ama hâlâ çocuk."- .
7 . mecaz Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.

DİLENMEK Nedir?


1 . Sadaka istemek: "Cami kapısında avuç açar dilenirim de onun evine gitmem."- M. Ş. Esendal.
2 . (-den), mecaz Kendisini acındırarak bir kimseden bir şey istemek: "Gelip geçen otomobillerden pompa dilendiklerini gözümle gördüm."- R. N. Güntekin.

GELE Nedir?

Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar: "Yine gele attın."- .

GELECEK Nedir?


1 . Daha gelmemiş, yaşanacak zaman, istikbal, ati: "Karakteri ve zekâsı gelecek için insana umut ışığı veriyordu."- H. E. Adıvar.
2 . sıfat Zaman bakımından ileride olması, gerçekleşmesi beklenen, müstakbel: "Kız, gelecek baharda yine geleceklerini müjdeledi."- O. C. Kaygılı.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

HATIR Nedir?


1 . Düşünme, akılda tutma, hafıza, zihin, akıl, yâd.
2 . Gönül, kalp: "Sakın hatırını kıracak bir şey söyleme."- .
3 . Birine karşı duyulan saygı, sevgi: "Hatırınız için bu işi yaptım."- .
4 . Durum, keyif, hâl: "Hatırını sormak."- .

İLERİ Nedir?


1 . Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.
2 . Bir şeyin ulaşılacak yönü: "Yolun ilerisi düz."- .
3 . Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.
4 . sıfat Önde bulunan: "İleri karakol. İleri hat."- .
5 . sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat): "Saat beş dakika ileridir."- .
6 . sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış: "İleri fikirler."- .
7 . zarf Öne doğru, ileri doğru: "Masayı biraz ileri çekelim."- .
8 . ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.
9 . spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

MERHAMET Nedir?

Bir kimsenin ya da bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma.

MÜSTAKBEL Nedir?

İleri bir tarihte beklenen, gelecek: "Nasfet ve merhamet dilenmek gibi bir prensip yoktur. Türk milleti, Türkiye'nin müstakbel çocukları, bunu, bir an hatırdan çıkarmamalıdırlar."- Atatürk.

PRENSİP Nedir?

İlke: "Bunlar için esaslı bir prensip kararı alınmalıdır."- M. Ş. Esendal.

TARİH Nedir?


1 . Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün: "1
9 Mayıs 1919, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarihtir. O tarihte memleket karanlık günler yaşıyordu."- .
2 . Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim.
3 . Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı: "Sen bana bir ata yadigârısın, geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın!"- R. H. Karay.
4 . Tarih kitabı: "Cevdet Paşa'nın Osmanlı Tarihi."- .
5 . Tarih dersi: "Ertesi gün, tarih imtihanı vardı."- Y. Z. Ortaç.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

TÜRKİ Nedir?


1 . Türkle ilgili.
2 . isim Türkçe.

A B E K L M S T Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Müstakbel,

7 Harfli Kelimeler

Tekabül, Tekamül, Tekasül,

6 Harfli Kelimeler

Aktüel, Basket, Baskül, Kümbet, Lateks, Maktel, Müskat, Teamül, Tümbek, Tümsek,

5 Harfli Kelimeler

Albüm, Altes, Balet, Bekas, Bükme, Elmas, Emlak, Emsal, Esbak, Kalem, Kamet, Kasem, Kaset, Kelam, Kemal, Kesat, Ketal, Külte, Kümes, Küsme, Kütle, Mabet, Maket, Maske, Melas, Metal, Sebat, Selam, Sübek, Sümek, Temas, Tümel, Üstel, Ütmek,

4 Harfli Kelimeler

Abes, Akse, Alem, Alet, Amel, Atel, Baks, Bale, Beka, Bela, Beta, Büst, Ebat, Elma, Esma, Kabe, Kale, Kame, Kase, Kast, Klas, Kült, Küme, Lake, Lame, Lüks, Malt, Mask, Meal, Mest, Meta, Mülk, Sake, Salt, Sema, Semt, Süet, Tabl, Talk, Tela,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Aks, Akü, Alt, Ask, Ast, Ate, Bak, Bal, Bas, Bat, Bek, Bel, Bet, Bük, Ekü, Ela, Elk, Kal, Kam, Kas, Kat, Kel, Kem, Kes, Ket, Kül, Küs, Küt, Lak, Lam, Leb, Lük, Mal, Mas, Mat, Met, Sak, Sal, Sam,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, As, At, Be, Ek, El, Em, Es, Et, Ke, La, Le, Me, Se, Ta, Te, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.