MÜSLÜMANLAŞMAK (TDK)

Müslümanlığı kabul etmek, İslamlaşmak.

Müslümanlaşmak kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi S , dördüncü harfi L , beşinci harfi Ü , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi A , onbirinci harfi Ş , onikinci harfi M , onüçüncü harfi A , ondördüncü harfi K . Başı M sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

İSLAM Nedir?

Müslümanlık.

İSLAMLAŞMA Nedir?

İslamlaşmak işi.

İSLAMLAŞMAK Nedir?

Müslüman olmak.

KABUL Nedir?


1 - Bir şeye isteyerek ya da istemeyerek razı olma.
2 - (Konukları ya da işi olanları) Yanına sokma, katına alma: Meclis başkanı yönetim kurulu üyelerini kabul etti .
3 - Sunulan bir şeyi, armağanı alma.
4 - Bir öneriyi uygun bulma, onaylama.
5 - Bir yere alınma.

MÜSLÜMAN Nedir?


1 . İslam dininden olan kimse, Muhammedî, Müslim.
2 . halk ağzında, din b. (***) Dine bağlı, dindar.
3 . mecaz Doğru, haktan ayrılmaz kimse.

A A A K L L M M M N S Ü Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Mallanmak, Sallanmak,

8 Harfli Kelimeler

Allanmak, Allaşmak, Anlamsal, Anlaşmak, Kaslaşma, Mallanma, Münakasa, Münakaşa, Müslüman, Nallamak, Saklanma, Sallamak, Sallanma,

7 Harfli Kelimeler

Aklanma, Aklaşma, Allamak, Allanma, Allaşma, Almanak, Anlamak, Anlaşma, Kamaşma, Kanlama, Kaşanma, Kaşlama, Klasman, Laklama, Nallama, Saklama, Sallama, Şaklama,

6 Harfli Kelimeler

Akasma, Aklama, Aksama, Allama, Anamal, Anlama, Asalak, Kanama, Laakal, Malama, Maslak, Maşala, Mümkün, Müşkül, Salmak, Sanmak, Şallak, Şamama,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Aklan, Akman, Aksam, Aksan, Akşam, Alaka, Alkan, Almak, Alman, Almaş, Anlak, Anlam, Anmak, Aslan, Asmak, Aşama, Aşmak, Kalan, Kalas, Kalma, Kaman, Kanal, Kanma, Kasma, Kaşan, Küllü, Küşüm, Makam, Makas, Malak, Mamak, Manas, Masal, Mümas, Sakal, Salak, Salam, Salaş, Salma,

4 Harfli Kelimeler

Akma, Alan, Alma, Amal, Aman, Amma, Anal, Anam, Anka, Anma, Anüs, Asal, Asla, Asma, Aşma, Kala, Kama, Kana, Kasa, Klan, Klas, Küsü, Laka, Lala, Lama, Lüks, Maaş, Mala, Mama, Mana, Masa, Mask, Maşa, Mülk, Naaş, Nüks, Saka, Sala, Sana, Şaka,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Aks, Akü, Ala, Ama, Ana, Asa, Ask, Aşk, Kal, Kam, Kan, Kas, Kaş, Kül, Küs, Lak, Lal, Lam, Lan, Lük, Mal, Mas, Maş, Nal, Nam, Nas, Sak, Sal, Sam, San, Şak, Şal, Şan,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, As, Aş, La, Nü, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.