MÜSLÜMANLIK (TDK)


1 . Hz. Muhammed'in yaydığı İslam dini, İslam, İslamlık, İslamiyet, Hak dini: "Osmanlılık ne yalnız Türklük ne de yalnız Müslümanlık demektir."- Ö. Seyfettin.
2 . Müslüman olma durumu.
3 . Müslüman topluluğu.

Müslümanlık kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi S , dördüncü harfi L , beşinci harfi Ü , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı M sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEME Nedir?


1 . Demek işi: "Tencere dibin kara hikâyesi, kimin kime ne demeye hakkı var?"- H. Taner.
2 . Anlam: "Bu söz ne demeye gelir?"- .
3 . edebiyat Halk edebiyatında şiir.
4 . edebiyat Genellikle Alevi şairlerin tarikatlarıyla ilgili konuları işleyen şiirlerine, kendilerince verilen ad.
5 . edebiyat Ağıt.
6 . halk ağzında Atasözü.

DEMEK Nedir?


1 . Söylemek, söz söylemek: "Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar."- B. Felek.
2 . (-e) Ad vermek: "Muşmulaya döngel de derler."- .
3 . Bir dilde karşılığı olmak: "Kamer "ay" demektir."- .
4 . Herhangi bir ses çıkarmak: "Küt dedi, düştü."- .
5 . (-e) Herhangi bir kanıya, yargıya varmak: "Bu işe herkes ne der?"- .
6 . Düşünmek.
7 . Oranlamak: "Güzellik desen onda, zenginlik desen onda."- .
8 . Ummak: "Bundan sonra gelir mi dersin?"- .
9 . Erişmek: "Saat yedi dedi mi uyanırım."- .
10 . Bir işe kalkışmak, yeltenmek: "Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun."- . 1
1 . Saymak, kabul etmek: "Yarım milyon dediğin nedir?"- M. Ş. Esendal.

DİNİ Nedir?

Dinsel.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

İSLAM Nedir?

Müslümanlık.

İSLAMİ Nedir?

İslam diniyle ilgili olan.

İSLAMİYET Nedir?

Müslümanlık.

İSLAMLIK Nedir?

Müslümanlık.

MÜSLÜMAN Nedir?


1 . İslam dininden olan kimse, Muhammedî, Müslim.
2 . halk ağzında, din b. (***) Dine bağlı, dindar.
3 . mecaz Doğru, haktan ayrılmaz kimse.

MÜSLÜMANLIK Nedir?


1 . Hz. Muhammed'in yaydığı İslam dini, İslam, İslamlık, İslamiyet, Hak dini: "Osmanlılık ne yalnız Türklük ne de yalnız Müslümanlık demektir."- Ö. Seyfettin.
2 . Müslüman olma durumu.
3 . Müslüman topluluğu.

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

TÜRKLÜK Nedir?


1 . Türk olma durumu.
2 . Türklere özgü nitelik: "Sen de galiba Türklük var."- .
3 . Türklerin meydana getirdiği topluluk: "Türklüğün unutulmuş medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile, atinin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır."- Atatürk.

YALNIZ Nedir?


1 . Yanında başkaları bulunmayan: "Sokaktaki yalnız çocuk."- .
2 . zarf (ya'lnız) Yanında başkaları olmayarak: "Ömrümde şehir içinde bile yalnız dolaşmaya alışmamış bir adam için bir genç kızın tek başına Avrupa seyahatine çıkışı akıl durdurucu bir şeydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . zarf (ya'lnız) Yalnızca: "Kendisini yalnız Bombay'a kadar götürecek tren parası vardı."- F. R. Atay.
4 . bağlaç Ama: "Giderim yalnız arkadaşlarımı isterim. Güzel yalnız biraz renksiz."- .
5 . isim, ruh bilimi Toplumsal ilişkilerden yoksun veya yoksun bırakılan kişi.

A I K L L M M N S Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Müslümanlık,

8 Harfli Kelimeler

Müslüman,

6 Harfli Kelimeler

Mıskal, Mümkün, Salkım, Sınmak,

5 Harfli Kelimeler

Alkım, Allık, Anlık, Asklı, Aslık, Islak, Kalım, Kalın, Kanlı, Kasım, Kaslı, Kasnı, Kılma, Kısma, Küllü, Mümas, Nakıs, Namlı, Nasıl, Sakın, Saklı, Salık, Sallı, Sanık, Sanlı, Sıkma, Sımak, Sınma, Sülük, Sülün, Sümük,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Akın, Aklı, Alık, Alım, Alın, Allı, Anık, Anüs, Asık, Asıl, Asım, Askı, Iska, Kanı, Kına, Kısa, Klan, Klas, Küsü, Lüks, Mask, Mülk, Nüks, Salı, Sanı, Sıla, Sıma, Ülkü, Ümük, Ünlü,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Akü, Anı, Ası, Ask, Kal, Kam, Kan, Kas, Kıl, Kın, Kül, Küs, Lak, Lal, Lam, Lan, Lük, Mal, Mas, Nal, Nam, Nas, Sak, Sal, Sam, San, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, As, La, Nü, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.