MÜSLÜMANCA (TDK)

Müslümana yaraşır biçimde.

Müslümanca kelimesi baş harfi M son harfi A olan bir kelime. Başında M sonunda A olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi S , dördüncü harfi L , beşinci harfi Ü , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi A . Başı M sonu A olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

MÜSLÜMAN Nedir?


1 . İslam dininden olan kimse, Muhammedî, Müslim.
2 . halk ağzında, din b. (***) Dine bağlı, dindar.
3 . mecaz Doğru, haktan ayrılmaz kimse.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

A A C L M M N S Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Müslüman,

5 Harfli Kelimeler

Alman, Anlam, Aslan, Malca, Manas, Manca, Masal, Mümas, Salam, Salma, Saman, Sanal, Sanma, Sülün,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alma, Amal, Aman, Amca, Amma, Anal, Anam, Anca, Anma, Anüs, Asal, Asla, Asma, Cana, Lama, Mala, Mama, Mana, Masa, Sala, Sana, Ünlü,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ama, Ana, Asa, Cam, Can, Lam, Lan, Mal, Mas, Nal, Nam, Nas, Sac, Sal, Sam, San,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, As, La, Nü, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.