MÜSAVATÇILIK (TDK)

Eşitçilik.

Müsavatçılık kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi S , dördüncü harfi A , beşinci harfi V , altıncı harfi A , yedinci harfi T , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi K . Başı M sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EŞİT Nedir?


1 - Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki ya da daha çok şeyler), °müsavi.
2 - Aynı haklardan yararlanan, aynı düzeyde olan.

EŞİTÇİ Nedir?

Eşitçilik yanlısı olan.

EŞİTÇİLİK Nedir?

İnsanların özellikle hukuk, siyaset ve ekonomi bakımlarından eşitliğini isteyen öğretilerin genel adı, müsavatçılık.

A A I I K L M S T V Ç Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Müsavatçılık,

9 Harfli Kelimeler

Çıkılatma, Kısıtlama, Vasıtalık,

8 Harfli Kelimeler

Akıtmalı, Çatılmak, Çıkılama, Çıtlamak, Islatmak, Kısaltım, Kısaltma, Maksatlı, Saçılmak, Saçmalık, Satılmak, Satımlık, Savılmak, Sıkılama, Sıtmalık, Sıvatmak, Tıkamalı, Tıslamak, Vasıtalı,

7 Harfli Kelimeler

Açılmak, Açmalık, Asılmak, Asmalık, Astımlı, Atçılık, Atılmak, Atımlık, Çakılma, Çakıltı, Çatılma, Çatkılı, Çıkılma, Çıkmalı, Çıtlama, Ilıtmak, Isıtmak, Iskatçı, Islamak, Islatma, Kaçılma, Kalıtçı, Kalıtım, Kamçılı, Kasılma, Kasıtlı, Katılım, Katılma, Katmalı, Kısalma, Kısılma, Kıtlama, Kıvamlı, Makasçı, Makaslı, Mıskala, Mülakat, Müsavat, Saçaklı, Saçılma,

6 Harfli Kelimeler

Açılım, Açılma, Açısal, Açkılı, Akıtma, Alaçık, Alıkça, Amaçlı, Amalık, Asılma, Asıltı, Askılı, Asmalı, Atalık, Atılım, Atılma, Atkılı, Çakılı, Çalmak, Çamlık, Çatılı, Çatlak, Çatmak, Çavmak, Çıtlık, Çıvmak, Iklama, Ilıkça, Ilımak, Ilıtma, Isıtma, Iskaça, Islama, Kamalı, Kasalı, Kavlıç, Maksat, Maslak, Matlık, Mıskal,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Açmak, Açval, Akçıl, Aksam, Akvam, Alçak, Alkım, Almaç, Almak, Altık, Asılı, Askat, Asklı, Aslık, Asmak, Astım, Atılı, Atlas, Atmak, Atmık, Avlak, Çakal, Çakıl, Çakım, Çakma, Çalak, Çalık, Çalım, Çalkı, Çalma, Çaltı, Çamat, Çatak, Çatal, Çatık, Çatkı, Çatma, Çavlı, Çavma,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açım, Açıt, Açkı, Açma, Akaç, Akça, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Akva, Alçı, Alıç, Alık, Alım, Alma, Altı, Amaç, Amal, Asal, Asık, Asıl, Asım, Askı, Asla, Asma, Atak, Atçı, Atık, Atıl, Atım, Atkı, Atlı, Atma, Aval, Avam, Çakı, Çalı, Çatı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Aks, Akü, Ala, Alt, Ama, Asa, Ası, Ask, Ast, Ata, Çak, Çal, Çam, Çat, Çav, Çıt, Çük, Isı, Kaç, Kal, Kam, Kas, Kat, Kav, Kıç, Kıl, Kıt, Kül, Küs, Küt, Lak, Lam, Lav, Lük, Maç, Mal, Mas,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Am, As, At, Av, La, Ta, Üç, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.