MÜSAMAHA (TDK)


1 . Hoşgörü: "O kadınlar ihtiyar talebeye balta oluyorlar ve ona azami müsamahayı gösteriyorlar."- S. F. Abasıyanık.
2 . Görmezlikten gelme, göz yumma.

Müsamaha kelimesi baş harfi M son harfi A olan bir kelime. Başında M sonunda A olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi S , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi A , yedinci harfi H , sekizinci harfi A . Başı M sonu A olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AZAMİ Nedir?


1 . En çok, en üst, en büyük, en yüksek (derece, nicelik), maksimum, maksimal.
2 . matematik Maksimum.

BALTA Nedir?

Ağacı kesme, yarma, yontma vb. işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç.

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

GÖRME Nedir?

Görmek işi, rüyet.

GÖRMEZ Nedir?

Görme engelli.

GÖRMEZLİK Nedir?

Görmemiş gibi davranma.

GÖSTERİ Nedir?


1 . İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun: "Uçakların uçuş gösterileri."- .
2 . Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.
3 . Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi: "Sinematekte film gösterileri başladı."- .
4 . Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerinin yer aldığı gösteri, şov.
5 . Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılan sunum, demonstrasyon, demo.
6 . Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat.

HOŞGÖRÜ Nedir?

Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans: "Pek az kimseye göstermiş olduğu bir hoşgörüden yararlandım."- A. Ş. Hisar.

İHTİYAR Nedir?


1 . Yaşlı, kocamış olan, pir (kimse), genç karşıtı: "İhtiyar öksürüyor, öksürdükçe de boğazından çürük bir ses çıkıyor."- M. Ş. Esendal.
2 . isim, teklifsiz konuşmada Baba veya anne.

KADI Nedir?

Tanzimat'a kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları.

KADIN Nedir?


1 . Erişkin dişi insan, zen erkek veya adam karşıtı: "Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler."- A. Ş. Hisar.
2 . Evlenmiş kız.
3 . sıfat Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri olan.
4 . mecaz Hizmetçi bayan.
5 . eskimiş Bayan: "Hintli kadın toplantıyı renklendirmek için herkesin kendisine bazı şeyler sormasını teklif ediyordu."- B. Felek.

MÜSAMAHA Nedir?


1 . Hoşgörü: "O kadınlar ihtiyar talebeye balta oluyorlar ve ona azami müsamahayı gösteriyorlar."- S. F. Abasıyanık.
2 . Görmezlikten gelme, göz yumma.

TALEBE Nedir?

Öğrenci.

YUMMA Nedir?

Yummak işi.

A A A H M M S Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Müsamaha,

5 Harfli Kelimeler

Hamam, Mümas,

4 Harfli Kelimeler

Amma, Asma, Hasa, Hüma, Mama, Masa, Saha,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Ama, Asa, Ham, Has, Mas, Sah, Sam,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Am, As, Ha, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.