MÜRTEKİP (TDK)


1 . Para, kazanç karşılığı olarak kötü, uygunsuz işler çeviren (kimse).
2 . Yiyici.

Mürtekip kelimesi baş harfi M son harfi P olan bir kelime. Başında M sonunda P olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi R , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi K , yedinci harfi İ , sekizinci harfi P . Başı M sonu P olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEVİREN Nedir?

Çeviri yapan kimse.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KAZANÇ Nedir?


1 . Satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, getiri, temettü: "Aylık kazanç."- .
2 . mecaz Yarar, çıkar, kâr: "Yarı keyif, yarı kazanç için balıkçılık sanatında karar kılmıştı."- S. F. Abasıyanık.

KÖTÜ Nedir?


1 . İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı: "Kötü bir kalem."- .
2 . Zararlı, tehlikeli: "Kötü adam."- .
3 . Korku, endişe veren: "Yabancının bu kötü kasdına yalnız azmimizle karşı koyduk."- R. E. Ünaydın.
4 . Kaba ve kırıcı: "Kızına söylemedik kötü lakırtı bırakmamış."- M. Ş. Esendal.
5 . Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.
6 . zarf Aşırı, çok: "Kız, oğlana kötü tutuldu."- .

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

UYGUNSUZ Nedir?


1 . Uymayan, yakışık almayan, yaraşmayan, münasebetsiz: "Uygunsuz dediğim vakalardan biri bir salon oyunu yüzünden çıkmıştır."- R. N. Güntekin.
2 . Kötü davranışlarda bulunan, çirkin hareketleri olan: "Birtakım uygunsuz, meymenetsiz heriflerle geziyormuş."- H. Taner.

YİYİCİ Nedir?


1 . Yiyen: "Et yiyici hayvanlar."- .
2 . mecaz Rüşvet alan (kimse), mürtekip.
3 . halk ağzında Çok yiyen, obur.

E K M P R T Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Mürtekip,

6 Harfli Kelimeler

Metrik, Terkip, Termik, Üremik, Üretim,

5 Harfli Kelimeler

Eküri, İrkme, İtmek, Kepir, Kerim, Kerti, Kürit, Mürit, Perki, Permi, Piket, Tekir, Tepik, Tepir, Tepki, Terim, Terki, Türki, Üremi, Ürkme, Ütmek,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekip, Ekti, Emik, Emir, Epik, Erik, Erim, Etik, Etki, İpek, İtme, Kipe, Krem, Krep, Küme, Küpe, Küre, Kürt, Meri, Mert, Mürt, Peki, Peri, Pert, Pike, Pire, Prim, Püre, Remi, Tepi, Terk, Tike, Tire, Trük, Türe, Türk, Ümit, Ürem, Ütme,

3 Harfli Kelimeler

Ekü, Erk, Eti, Kem, Kep, Ker, Ket, Kim, Kip, Kir, Kit, Küp, Kür, Küt, Met, Mir, Mit, Pek, Pik, Pim, Pir, Pür, Ret, Tek, Tem, Ter, Tik, Tim, Tip, Tüm, Tüp, Tür, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, Er, Et, İm, İp, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Pe, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.