MÜREVVİÇ (TDK)

Bir düşüncenin taraftarı veya yayıcısı.

Mürevviç kelimesi baş harfi M son harfi Ç olan bir kelime. Başında M sonunda Ç olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi V , altıncı harfi V , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Ç . Başı M sonu Ç olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNCE Nedir?


1 . Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea: "Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur."- T. Buğra.
2 . Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
3 . Niyet, tasarı.
4 . mecaz Tasa, kaygı, sıkıntı: "Sınıfta kalma düşüncesi uykumu kaçırdı."- .
5 . felsefe İlke, yönetici sav.

TARA Nedir?

Bağ budamaya ya da ağaç kesmeye yarayan eğri bir tür bıçak.

TARAF Nedir?


1 . Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri: "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat..."- R. H. Karay.
2 . Yön, yan, doğrultu: "Deniz tarafındaki çayırdan bir sürü koyun geçiyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Yöre, yer: "Üsküdar tarafındaki evlerin camları kor gibi parlıyordu."- H. Taner.
4 . İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri: "Karşı tarafın adamları."- .
5 . Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi: "Baba tarafı zengin."- .
6 . Bir şeyin belli bölümü, kısmı: "Tiyatronun ön tarafı konuklara ayrıldı."- .

TARAFTAR Nedir?


1 . Yandaş: "Siz işin olmaması taraftarısınız."- A. Gündüz.
2 . spor Sporcunun veya sporcuların temsil ettikleri renklere, kulübe veya bayrağa bağlı kimse: "Taraftara aklını peynir ekmekle yediren çılgın ve ilkel spor basını bu örnek karşısında kına yakabilir."- T. Dursun K.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E M R V V Ç Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Mürevviç,

6 Harfli Kelimeler

Çevrim,

5 Harfli Kelimeler

Çevri, Evrim, Meriç, Üremi, Verim,

4 Harfli Kelimeler

Çeri, Emir, Erim, Eviç, İçme, İçre, İvme, Meri, Remi, Revü, Üçer, Ürem, Veri,

3 Harfli Kelimeler

Çim, Çir, Evç, Meç, Mir, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Em, Er, Ev, İç, İm, Me, Mi, Re, Üç, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.