MÜRETTİPLİK (TDK)

Dizgicilik: "Mürettiplik ediyordu, birkaç para faydası da oluyordu."- M. Ş. Esendal.

Mürettiplik kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi T , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi P , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı M sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRKAÇ Nedir?


1 - Çok olmayan, az sayıda, az.
2 - Az sayıda kimse.

DİZGİ Nedir?

Basım için harfleri, kelimeleri, satırları, sayfalar oluşturacak biçimde düzenleme, tertip.

DİZGİCİ Nedir?

Basımevinde dizgi işiyle uğraşan kimse, mürettip.

DİZGİCİLİK Nedir?

Dizgicinin işi, mürettiplik.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

FAYDA Nedir?

Yarar: "Bunların faydasından geçtik, zararlarını görmeyelim."- M. Ş. Esendal.

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

E K L M P R T T Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Mürettiplik,

9 Harfli Kelimeler

Üretimlik,

8 Harfli Kelimeler

İrkiltme, İttirmek, Mürettip, Müritlik, Mürtekip, Tertipli,

7 Harfli Kelimeler

Eliptik, Emirlik, İrkilme, İtilmek, İttirme, Kiremit, Limitet, Mertlik, Metilik, Tepkili, Triptik, Tüketim, Türkeli,

6 Harfli Kelimeler

Etkili, İkilem, İletim, İletki, İpekli, İtilme, Kirtil, Kümeli, Küpeli, Metrik, Mürtet, Perili, Perlit, Pireli, Prelüt, Replik, Ritmik, Ritüel, Tekmil, Teltik, Temlik, Terkip, Terlik, Termik, Termit, Tertip, Titrek, Titrem, Tümler, Tütmek, Ümitli, Üremik, Üretim,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eküri, Emlik, Erkli, Erlik, Etlik, İklim, İleri, İleti, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İplik, İrite, İrkme, İrmik, İtlik, İtmek, Kepir, Kerim, Kerti, Kiler, Kilim, Kilit, Kiril, Kirli, Kirpi, Kitle, Külte, Kürit, Kütle, Likit, Limit, Lipit, Liret, Lirik, Litre, Melik, Metil,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekip, Ekli, Ekti, Elik, Elim, Elit, Elti, Emik, Emir, Epik, Erik, Eril, Erim, Etik, Etil, Etki, Etli, Etüt, İlik, İlim, İlke, İlme, İpek, İtki, İtme, Kile, Kimi, Kipe, Klip, Krem, Krep, Kült, Küme, Küpe, Küre, Kürt, Liet, Lime, Meri,

3 Harfli Kelimeler

Ekü, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İti, Kel, Kem, Kep, Ker, Ket, Kil, Kim, Kip, Kir, Kit, Kül, Küp, Kür, Küt, Lep, Lim, Lir, Lük, Lüp, Met, Mil, Mir, Mit, Pek, Pik, Pil, Pim, Pir, Pür, Ret, Tek,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Et, İl, İm, İp, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Pe, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.