MÜNECCİMBAŞI (TDK)

Saray hizmetinde bulunan bilginlerden gök bilimiyle uğraşanlara verilen unvan.

Müneccimbaşı kelimesi baş harfi M son harfi I olan bir kelime. Başında M sonunda I olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi C , altıncı harfi C , yedinci harfi İ , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi B , onuncu harfi A , onbirinci harfi Ş , onikinci harfi I . Başı M sonu I olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

BİLGİN Nedir?

Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan kimse, bilimci, âlim.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

HİZMET Nedir?


1 - Birinin işini görme ya da birine yarayan bir işi yapma.
2 - Görev, i?
3 - Bakım, özen, °ihtimam.

SARAY Nedir?


1 . Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı.
2 . Kamu işlerinin yürütüldüğü büyük yapı: "Emniyet Sarayı. Spor ve Sergi Sarayı."- .
3 . mecaz Görkemli ve gösterişli yapı: "Bu ev bir saray."- .
4 . eskimiş Devlet başkanı ve çevresi: "Saraydan çağrılmış."- .

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

UĞRAŞ Nedir?


1 . Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet.
2 . Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.
3 . Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

UNVAN Nedir?

San: "Deme bana Oğuz, Kayı, Osmanlı / Türk'üm, bu ad her unvandan üstündür."- Z. Gökalp.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

A B C C E I M M N Ü İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Müneccimbaşı,

8 Harfli Kelimeler

Müneccim,

7 Harfli Kelimeler

Meccani,

6 Harfli Kelimeler

Canice, İmanım, Nameci,

5 Harfli Kelimeler

Acemi, Acibe, Anemi, Anime, Benci, Binme, Camcı, Canım, Cebin, Ceman, Encam, İmame, Mebni, Memba, Meşin, Mümin, Münşi, Şaibe,

4 Harfli Kelimeler

Acem, Amin, Amme, Aşım, Bacı, Bani, Bina, Cami, Cani, Cemi, Cima, Cüce, Eman, Emin, Emiş, Emmi, Enam, İane, İaşe, İbne, İcma, İmam, İman, İnam, İnce, İnme, İnşa, İşba, Main, Mani, Meni, Menü, Mine, Name, Naşi, Nebi, Neci, Nema, Nice, Şeci,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Ace, Acı, Anı, Ani, Aşı, Ban, Baş, Ben, Beş, Bin, Cam, Can, Cem, Cim, Cin, İma, Mai, Maş, Men, Mim, Nam, Nem, Nim, Niş, Şan, Şeb, Şem, Şen, Şia,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Am, An, Aş, Be, Ce, Em, En, Eş, İm, İn, İş, Me, Mi, Ne, Nü, Şe, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.