MÜNASEBETİYLE (TDK)

Dolayısıyla, sebebiyle, itibarıyla, ilgisinden dolayı.

Münasebetiyle kelimesi baş harfi M son harfi E olan bir kelime. Başında M sonunda E olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi N , dördüncü harfi A , beşinci harfi S , altıncı harfi E , yedinci harfi B , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi Y , onikinci harfi L , onüçüncü harfi E . Başı M sonu E olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOLAY Nedir?

Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, civar: "Yaratma heyecanı içinde yorulma denen şey onun dolayına uğramazdı."- H. Taner.

DOLAYI Nedir?


1 . Çevrede, etrafta bulunan: "Atlar koşacak. Pehlivanlar güreşecek. Şehirden, dolayı köylerden çağrılanlar geliyorlar."- M. Ş. Esendal.
2 . zarf Ötürü: "Daha dün bu sözümden dolayı okşuyorlardı."- R. H. Karay.

DOLAYISIYLA Nedir?


1 . Bağlı olarak, doğrudan doğruya olmayarak: "Dolayısıyla onun da ne düşündüğünü anlamış olduk."- .
2 . Nedeniyle: "Başka sebepler dolayısıyla aileye karşı koymuş bulunuyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İTİBAR Nedir?


1 . Saygınlık: "Benim bir kuru itibardan başka neyim var bu dünyada kaybedecek?"- N. Cumalı.
2 . Borç ödemede güvenilir olma durumu, kredi.

A B E E E L M N S T Y Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Münasebetiyle,

11 Harfli Kelimeler

Münasebetli,

10 Harfli Kelimeler

Telesinema,

9 Harfli Kelimeler

Mübayenet, Münasebet, Mütealiye, Üstelenme, Yeniletme, Yineletme,

8 Harfli Kelimeler

Aleniyet, Aselbent, Asetilen, Beslenme, Besletme, Betimsel, Beyinsel, Bitlenme, Elbistan, Elmasiye, Esinleme, İtelenme, Mesnetli, Metinsel, Nasbetme, Netameli, Niteleme, Selbetme, Sütlenme, Sütliman, Taneleme, Telesime, Tüylenme, Üsteleme, Üstlenim, Üstlenme, Yeltenme, Yenileme, Yineleme,

7 Harfli Kelimeler

Albümin, Ameliye, Belenme, Beletme, Besalet, Besleme, Besmele, Besteli, Bilenme, Biletme, Element, Embesil, Emniyet, Esnetme, Eteneli, Etlenme, Eylemsi, Eynesil, İnletme, İslenme, İstenme, İteleme, İtlenme, Mabeyin, Maliyet, Melanet, Melanit, Mestane, Metalsi, Metilen, Niyabet, Salimen, Selamet, Selatin, Senetli, Seyelan, Seylani, Süblime, Tabliye, Temayül,

6 Harfli Kelimeler

Absent, Albeni, Alümin, Amentü, Asliye, Atelye, Beleme, Beliye, Bienal, Bileme, Bilsat, Bülten, Elbise, Eleman, Elenme, Elenti, Eletme, Emanet, Enbiya, Esleme, Esneme, Etamin, Etilen, Eyalet, Eyitme, Eyleme, İlenme, İletme, İnayet, İnleme, İsabet, İsleme, İsteme, Lamise, Maiyet, Maliye, Mantis, Matine, Mealen, Melisa,

5 Harfli Kelimeler

Abiye, Albüm, Aleni, Altes, Amele, Anele, Anemi, Anime, Aslen, Balet, Basen, Basil, Basit, Belen, Belit, Benli, Besin, Besni, Beste, Betim, Beyan, Beyin, Beyit, Bilet, Bilme, Bilye, Binme, Bitey, Bitme, Bitüm, Biyel, Bünye, Bütan, Büten, Ebeli, Elbet, Eleme, Elmas, Email, Emaye,

4 Harfli Kelimeler

Abes, Abis, Abli, Aile, Alem, Alet, Alim, Amel, Amil, Amin, Amit, Anüs, Asil, Asit, Asli, Atel, Ayet, Ayin, Ayni, Bale, Bani, Bant, Bati, Bayi, Beis, Bela, Beli, Bent, Besi, Beta, Beti, Biat, Bile, Bina, Biye, Büst, Ebat, Ebet, Elan, Elem,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Ait, Ali, Alt, Ani, Ant, Asi, Ast, Ate, Ati, Ayn, Bal, Ban, Bas, Bat, Bay, Bel, Ben, Bet, Bey, Bin, Bit, Ebe, Ela, Eti, İla, İle, İma, İsa, İta, İye, Lam, Lan, Leb, Ley, Lim, Mai, Mal, Mas,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, Am, An, As, At, Ay, Be, El, Em, En, Es, Et, Ey, İl, İm, İn, İs, İt, La, Le, Me, Mi, Ne, Nü, Se, Si, Ta, Te, Ti, Ün, Üs, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.