MÜMİN (TDK)


1 . İnanan, inançlı, imanlı, mutekit.
2 . isim Müslüman: "Koca Mustafapaşa ücra ve fakir İstanbul / Ta Fetih'ten beri mümin, mütevekkil, yoksul."- Y. K. Beyatlı.

Mümin kelimesi baş harfi M son harfi N olan bir kelime. Başında M sonunda N olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi M , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N . Başı M sonu N olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BERİ Nedir?


1 . Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı: "Biraz beriye geliniz."- .
2 . sıfat Bu uzaklıkta bulunan: "Ağaçlardan, karanlığın beri tarafına doğru bir nehir akışı var."- S. F. Abasıyanık.
3 . edat -den bu yana: "Kar sabahtan beri yağmıştı."- S. F. Abasıyanık.

FAKİR Nedir?


1 . Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara, zengin karşıtı: "En fakir köyler taştandır ve üstü kiremittir."- F. R. Atay.
2 . Olması gerekenden az: "Seni fakir, soluk bir dekor içinde görmek istemem."- M. Yesari.
3 . isim Hindistan'da yokluğa, eziyete kendini alıştırmış derviş.
4 . mecaz Zavallı, kimsesiz: "Hey gidi kahpe felek, gençliklerine doymadan gitti fakirler."- H. Taner.
5 . isim, mecaz, eskimiş Kişinin alçak gönüllülük göstermek için kendisine verdiği san: "Fakir dün ziyaretinize geldimse de bulamadım."- Şemsettin Sami.

FETİH Nedir?

Bir kent ya da ülkeyi savaşarak alma.

İMAN Nedir?


1 . İnanç.
2 . mecaz Güçlü inanç, inan: "Kalpleri vatan aşkı ve imanı ile doluydu."- H. C. Yalçın.

İMANLI Nedir?


1 . İmanı olan, inançlı, mutekit.
2 . mecaz İnsaflı, vicdanlı.

İNAN Nedir?


1 . İnanmak işi.
2 . Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme: "... kendi paylarına düşen fedakârlığı, devlet, millet uğrunda inanla, güvenle, umutla bir daha tazeliyorlardı."- R. E. Ünaydın.
3 . Tanrı'ya duyulan sınırsız inanış, iman, itikat.

İNANÇ Nedir?


1 . Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma: "Otuz yıl boyu, Türk tiyatrosunun, Türk oyunları ile kalkınacağına inancını bir gün yitirmedi."- H. Taner.
2 . Birine duyulan güven, inanma duygusu.
3 . İnanılan şey, görüş, öğreti: "Kendi getirdikleri inançtan başka her şeye kapalıdır zevkleri."- N. Ataç.
4 . din b. (***) Tanrı'ya, bir dine inanma, akide, iman, itikat: "Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir."- Anayasa.

İNANÇLI Nedir?

İnancı olan, imanlı, itikatlı, mutekit: "Paşa, sağlam inançlı bir Müslümandı."- Y. Z. Ortaç.

İSİM Nedir?


1 - Ad.
2 - Kişi, insan.

MUTEKİT Nedir?

Bir şeye inanan, itikat eden, inançlı, inanlı, imanlı, mümin, dindar.

MÜMİN Nedir?


1 . İnanan, inançlı, imanlı, mutekit.
2 . isim Müslüman: "Koca Mustafapaşa ücra ve fakir İstanbul / Ta Fetih'ten beri mümin, mütevekkil, yoksul."- Y. K. Beyatlı.

MÜSLÜMAN Nedir?


1 . İslam dininden olan kimse, Muhammedî, Müslim.
2 . halk ağzında, din b. (***) Dine bağlı, dindar.
3 . mecaz Doğru, haktan ayrılmaz kimse.

MÜTEVEKKİL Nedir?

Her işini Tanrı'ya veya oluruna bırakmış, kadere boyun eğmiş: "Komşularının bu mütevekkil hâline pek şaştı."- H. Taner.

ÜCRA Nedir?

Çok uçta, kenarda veya uzakta bulunan: "İşte, Marmara'nın uzak ve ücra bir köşesinde uyuyan bu küçük nahiyeciğe hürriyet böyle geldi."- M. Ş. Esendal.

YOKSUL Nedir?


1 . Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse, toplum, ülke), yoksuz, fakir, fukara, zengin, varsıl karşıtı: "Onu ... zavallı, yoksul çevresinde bırakıp gidebileceğini hiç düşünmüyordu."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz İstenilen nitelikte ve özellikte olmayan, yetersiz: "Yazılarını okudum, sözlerini dinledim, bilgice onu biraz yoksul buldum."- M. Ş. Esendal.

M M N Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Mümin,

4 Harfli Kelimeler

Ümmi,

3 Harfli Kelimeler

Mim, Nim,

2 Harfli Kelimeler

İm, İn, Mi, Nü, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.