MÜMEYYİZLİK (TDK)


1 . Ayırtmanlık.
2 . Mümeyyizin görevi.

Mümeyyizlik kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi M , dördüncü harfi E , beşinci harfi Y , altıncı harfi Y , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı M sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYIRT Nedir?

Fark: "Ününün, sinemamıza getirdiği özel duyarlığın ayırdında bile değildi."- S. İleri.

AYIRTMAN Nedir?

Sınavlarda, soruların hazırlanmasından notların verilmesine kadar bütün değerlendirme çalışmalarına katılan görevli, mümeyyiz.

AYIRTMANLIK Nedir?

Ayırtmanın görevi, mümeyyizlik.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

MÜMEYYİZ Nedir?


1 . İyiyi, kötüyü, doğru ve yanlışı ayıran, seçen.
2 . isim, eğitim bilimi Ayırtman: "Neşemden duramıyor, öbür mümeyyizlerle konuşuyor, gülüyordum."- Ö. Seyfettin.
3 . isim Yazıları beyaz kâğıda temize çeken kimse: "O, 'yazıla' işaretini koydu mu mümeyyiz temize çeker."- R. H. Karay.

E K L M M Y Y Z Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Mümeyyizlik,

8 Harfli Kelimeler

Mümeyyiz,

7 Harfli Kelimeler

Emzikli, Mülkiye, Müzelik, Müzikli, Ümmilik,

6 Harfli Kelimeler

İkilem, İlmiye, İyelik, Kümeli, Üyelik, Yemlik, Yüklem, Yüzmek,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Emlik, Emzik, İklim, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İzlek, İzlem, Kilim, Kiliz, Melik, Meyil, Milim, Mimik, Mimli, Mülki, Müzik, Üzmek, Yiyim, Yüzey, Yüzme, Zeyil, Zimmi,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Elik, Elim, Emik, Emmi, Ezik, İkiz, İlik, İlim, İlke, İlme, Kile, Kimi, Klüz, Küme, Lime, Mülk, Müze, Ülke, Ümmi, Üzme, Zeki, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Ekü, Elk, İki, İle, İlk, İye, İyi, Kel, Kem, Kez, Kil, Kim, Kül, Ley, Lim, Lük, Mey, Mil, Mim, Üye, Yek, Yel, Yem, Yük, Yüz, Zem, Zil, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Ey, İl, İm, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.