MÜLTİVİZYON (TDK)

Çok sayıda ekran üstünde aynı anda ya da art arda yapılan görsel işitsel gösterim.

Mültivizyon kelimesi baş harfi M son harfi N olan bir kelime. Başında M sonunda N olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi L , dördüncü harfi T , beşinci harfi İ , altıncı harfi V , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi Y , onuncu harfi O , onbirinci harfi N . Başı M sonu N olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARDA Nedir?


1 . İşaret olarak yere dikilen çubuk.
2 . Maden üzerine kazıma yapmak ve çıkrıkta çevrilen şeyleri yontmak için kullanılan çelik kalem.
3 . Ardıl.

AYNI Nedir?


1 - Başkası değil, yine o....
2 - Ayırt edilemeyecek kadar benzeri, özdeşi, tıpkısı.
3 - Bir değerde, eşit, özdeş, tıpkı, °müsavi.
4 - Değişmeyen, aralarında ayrım olmayan, eşit.

EKRAN Nedir?


1 . Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düşürülen, saydam olmayan düz yüzey, görüntülük.
2 . Beyaz perde, görüntülük.
3 . sinema, TV (***) Televizyon camı, görüntülük.

GÖRSEL Nedir?

Görme duyusuyla ilgili olan, görmeye dayanan.

GÖSTERİ Nedir?


1 . İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun: "Uçakların uçuş gösterileri."- .
2 . Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.
3 . Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi: "Sinematekte film gösterileri başladı."- .
4 . Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerinin yer aldığı gösteri, şov.
5 . Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılan sunum, demonstrasyon, demo.
6 . Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat.

GÖSTERİM Nedir?


1 . Görüntülerin gösterici yardımıyla bir yüzeye yansıtılması işi, projeksiyon.
2 . Sinema salonlarında filmin gösterilmeye başlaması, vizyon.
3 . Sinema, tiyatro, konser vb. sanat dallarında verilen gösterilerden her biri, seans.

İŞİTSEL Nedir?

İşitimle ilgili.

SAYI Nedir?


1 - Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz, °rakam.
2 - Gazete ve dergi gibi süreli yayınların bir bütün oluşturan değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, °nüsha.
3 - Bir spor karşılaşmasında, karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini saptayan nicelik.

ÜSTÜN Nedir?


1 . Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan: "Zekâsının işlek, hatasız ve çok üstün olduğunu bir daha anlıyorum."- R. H. Karay.
2 . Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

L M N O T V Y Z Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Limonit,

6 Harfli Kelimeler

Limoni, Linyit, Milyon, Olivin, Tilmiz, Ümitli, Vizyon,

5 Harfli Kelimeler

Limit, Limon, Mitil, Mitoz, Otizm, Viyol, Vizon, Yitim, Yivli, Zloti,

4 Harfli Kelimeler

İlim, İnti, İyon, İyot, İzin, Mini, Mont, Tüyo, Ümit, Voli, Volt, Yont,

3 Harfli Kelimeler

İni, İti, İyi, Lim, Lot, Mil, Mit, Nim, Nom, Not, Tim, Tin, Tiz, Tol, Ton, Toy, Toz, Tül, Tüm, Tün, Tüy, Yiv, Yol, Yom, Yoz, Yün, Yüz, Zil, Zom, Zül,

2 Harfli Kelimeler

İl, İm, İn, İt, İz, Mi, Nü, Ol, Om, On, Ot, Oy, Ti, Ün, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.