MÜLAHAZA (TDK)

Düşünce: "Bu mülahazaya binaen, padişaha hitaben bir telgrafname hazırlandı."- Atatürk.

Mülahaza kelimesi baş harfi M son harfi A olan bir kelime. Başında M sonunda A olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi H , altıncı harfi A , yedinci harfi Z , sekizinci harfi A . Başı M sonu A olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİNA Nedir?


1 . Yapı: "Yalı, çok pencereli, iki katlı, yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . eskimiş, dil bilgisi Arapça fiil çatısını konu edinen bilim ve kitap: "Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur."- .
3 . eskimiş, dil bilgisi Çatı.

BİNAEN Nedir?


1 . Dayanarak.
2 . eskimiş -den dolayı, -den ötürü, -diği için.

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNCE Nedir?


1 . Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea: "Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur."- T. Buğra.
2 . Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
3 . Niyet, tasarı.
4 . mecaz Tasa, kaygı, sıkıntı: "Sınıfta kalma düşüncesi uykumu kaçırdı."- .
5 . felsefe İlke, yönetici sav.

HAZIR Nedir?


1 . Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya: "Ben hazırım, isterseniz gidelim."- .
2 . Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş: "Yemek hazır, buyurun."- .
3 . Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı: "Hazır elbise. Hazır ayakkabı."- .
4 . zarf Bu fırsattan yararlanarak: "Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım."- R. N. Güntekin.

HİTABEN Nedir?

Sözü birine yönelterek, hitap yoluyla.

MÜLAHAZA Nedir?

Düşünce: "Bu mülahazaya binaen, padişaha hitaben bir telgrafname hazırlandı."- Atatürk.

PADİŞAH Nedir?

Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan.

TELGRAF Nedir?


1 . İki merkez arasında, kararlaştırılmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzeni: "Hareketimiz, hiçbir tarafa telgrafla bildirilmeyecekti."- Atatürk.
2 . Bu düzenle gönderilen haberin yazılı olduğu kâğıt: "Dün, telgrafla sıhhatinizi sormak için kasabaya inmiştim."- R. N. Güntekin.

A A A H L M Z Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Mülahaza,

6 Harfli Kelimeler

Ahlama, Azalma, Halaza,

5 Harfli Kelimeler

Alaza, Hamal, Hamla, Lahza, Mahal, Malaz, Zühal,

4 Harfli Kelimeler

Alaz, Alma, Amal, Azma, Hala, Haza, Hüma, Lama, Laza, Mala,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Ala, Ama, Aza, Hal, Ham, Haz, Lam, Laz, Mal, Zam, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, Am, Az, Ha, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.