MÜKEMMELLİK (TDK)

Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin olma, mükemmeliyet.

Mükemmellik kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi K , dördüncü harfi E , beşinci harfi M , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı M sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EKSİ Nedir?


1 - Çıkarma işleminde (-) iminin adı, ºnakıs.
2 - Sıfırdan küçük, önünde eksi imi bulunan (sayı), ºnegatif, ºnakıs, "artı" karşıtı.

EKSİK Nedir?


1 . İhtiyaç duyulan şey: "Aklı sıra bu eksiğini biraz olsun doldurmaya çalışıyor."- H. Taner.
2 . sıfat Bir bölümü olmayan, noksan, natamam: "Bu kitap eksik, baş tarafı yok."- .
3 . sıfat Mükemmel olmayan, kusurlu, muallel, sakat.
4 . sıfat Az: "Arada can sıkıntısından doğma kavgalar da hiç eksik değil..."- R. N. Güntekin.

EKSİKSİZ Nedir?


1 . Eksiği olmayan, tam, tamam: "Eksiksiz bir çalışma."- .
2 . mecaz İyi, namuslu, temiz.
3 . zarf Tam olarak: "Verdiği emirler, on, on beş dakika içinde bütün Ege bölgesinde duyuluyor, eksiksiz uygulanıyordu."- N. Cumalı.

KUSUR Nedir?


1 - Eksiklik, noksan, °nakısa: Kişi kendi kusurunu bile düzeltebilir .
2 - Özür, sakatlık, aksaklık.
3 - Bilerek ya da bilmeyerek bir işi gereği gibi yapmamak.
4 - Elverişsiz durum.
5 - Bir şeyden artan kısım, üst, °küsur.

KUSURSUZ Nedir?

Kusuru olmayan, °mükemmel.

MÜKEMMEL Nedir?


1 . Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin, şahane: "Sırtında İngiliz kumaşından karyağdılı mükemmel bir elbise."- R. H. Karay.
2 . zarf Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin, şahane bir biçimde: "Birbirinizin yüzüne karşı canciğer olursunuz fakat sekiz on adım ayrıldığınız gibi başka birine mükemmel çekiştirirsiniz."- R. N. Güntekin.

MÜKEMMELİYET Nedir?

Mükemmellik.

YETKİN Nedir?

Gerekli olgunluğa erişmiş, olgun, kâmil, mükemmel: "Bizim ülkemizde böyledir: Yetkin çalışmalar görmezden gelinir."- S. İleri.

E E K K L L M M M Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Mükemmellik,

8 Harfli Kelimeler

Killemek, Klikleme, Küllemek, Mimlemek, Mükemmel,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Eklemli, Eleklik, Emilmek, İmlemek, Killeme, Külleme, Mimleme,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Elemli, Emekli, Emilme, İmleme, Kelime, Kellik, Kemlik, Kümeli, Lekeli, Melike, Memeli,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekmek, Ellik, Elmek, Emlik, Emmek, İlkel, İlmek, İmlek, Kelek, Kelem, Kelik, Kelle, Kelli, Kemik, Külek, Külli, Mekik, Melek, Melik, Milel, Mülki,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emik, Emme, Emmi, İlke, İlle, İlme, Keke, Kele, Keme, Kile, Klik, Küme, Leke, Lime, Lüle, Meke, Meme, Mülk, Ülke, Ümmi,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Ekü, Elk, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Kik, Kil, Kim, Kül, Lim, Lük, Mil, Mim,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, İl, İm, Ke, Ki, Le, Me, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.