MÜKEDDER (TDK)

Üzgün: "Şimdi artık, meyus ve mükedder yaşayıp gidiyoruz."- N. Meriç.

Mükedder kelimesi baş harfi M son harfi R olan bir kelime. Başında M sonunda R olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi K , dördüncü harfi E , beşinci harfi D , altıncı harfi D , yedinci harfi E , sekizinci harfi R . Başı M sonu R olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARTI Nedir?


1 . Toplama işleminde + işaretinin adı, zait.
2 . sıfat, matematik Sıfırdan büyük, önünde artı işareti bulunan (sayı), eksi karşıtı, pozitif.
3 . mecaz Fazlalık: "Alışkanlıklarımız artılarıyla eksileriyle nelerdir, aktarılmıyor çocuklarımıza."- N. Meriç.

ARTIK Nedir?


1 . Bir şey harcandıktan sonra artan bölümü: "Kumaş artığı."- .
2 . Kalan veya artan bölüm: "Yemek artığı."- .
3 . sıfat İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan.
4 . sıfat Daha çok, daha fazla.
5 . zarf (a'rtık) Bundan böyle, sonra, daha, yeter: "Artık onlar en lüks gazino ve barlara gidiyorlar, gecelerini oralarda geçiriyorlardı."- T. Buğra.
6 . müzik Büyük ve tam aralıkların yarım ses artmış hâli.

GİDİ Nedir?


1 . Azarlama sözü: "Seni gidi seni!"- .
2 . Bir şeye duyulan özlem ve isteği belirtmek için kullanılan bir söz: "Hey gidi günler hey! Hey gidi gençlik hey!"- .
3 . sıfat, halk ağzında Ahlaksız, pezevenk.

MERİ Nedir?

Geçerli: "Fethi Bey hükûmeti, meri olan bu maddeyi tatbik ettiği için kürsüden izahat vermek ıstırarında kalıyor."- Y. K. Beyatlı.

MEYUS Nedir?


1 . Üzgün: "Ağır ve meyus adımlarla yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
2 . Karamsar: "Odaya girince Remzi'yi şaşkın ve meyus bir hâlde gördüm."- M. Ş. Esendal.

MÜKEDDER Nedir?

Üzgün: "Şimdi artık, meyus ve mükedder yaşayıp gidiyoruz."- N. Meriç.

ÜZGÜ Nedir?

Yersiz ve gereksiz olarak çektirilen sıkıntı, eziyet, eza, cefa: "Bilirim, bir üzgü bin avaz yapar."- .

ÜZGÜN Nedir?

Üzülmüş, üzüntü duymuş, mahzun, melul, mükedder: "O zamana kadar üzgündü, sesi kısılmış gibiydi."- T. Buğra.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

D D E E K M R Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Mükedder,

6 Harfli Kelimeler

Dermek, Dürmek, Küreme, Üremek,

5 Harfli Kelimeler

Demek, Derme, Dürme, Erdek, Erdem, Ermek, Keder, Kemer, Kemre, Kerde, Kerem, Merek, Üreme, Ürkme,

4 Harfli Kelimeler

Dede, Deme, Dere, Derk, Eder, Ekme, Emek, Erek, Erke, Erme, Keme, Kere, Krem, Küme, Küre, Meke, Ürem,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dük, Ede, Eke, Ekü, Erk, Kem, Ker, Kür, Üre,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, Em, Er, Ke, Me, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.