MÜHİMSEMEK (TDK)

Önemsemek: "Kendisini büyük görmek, mühimsemek istiyordu."- T. Buğra.

Mühimsemek kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi H , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi S , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı M sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

GÖRME Nedir?

Görmek işi, rüyet.

GÖRMEK Nedir?


1 - Göz yardımıyla bir şeyin varlığını algılamak, seçmek.
2 - Anlamak, kavramak, bilincine varmak, sezmek.
3 - Bir şeyi, bir yeri incelemek, gezmek.
4 - Yanına gidip konuşmak.
5 - Bir şey hakkında bir yargıya varmak, değerlendirmek.
6 - Tıbben incelemek, muayene etmek.
7 - Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak; izlemek.
8 - Yapmak, etmek.
9 - Kendisine yapılmak, bir davranışla karşılaşmak.
10 - Almak. 1
1 - Bir şeye erişmek. 1
2 - Çok değer vermek. 1
3 - Bir işleme uğramak. 1
4 - (Yer için) Yüzü bir yöne doğru olmak, bakmak. 1
5 - Ziyaret etmek. 1
6 - Bir kimseyle karşılaşmak, rastlaşmak. 1
7 - Gözlerin görmediği durumlarda başka duyu organlarıyla algılamak. 1
8 - Sahne olmak, geçirmek. 1
9 - (Olumsuzu) Bir eylemin hiç yapılmadığını belirtir. 2
1 - Gezmek. 2
2 - Vermek. 2
3 - Karşı oyuncunun yapacağı vuruşu önceden kestirip ona göre durum almak.

MÜHİMSEMEK Nedir?

Önemsemek: "Kendisini büyük görmek, mühimsemek istiyordu."- T. Buğra.

ÖNEM Nedir?

Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durumu, ehemmiyet.

ÖNEMSEME Nedir?

Önemsemek işi.

ÖNEMSEMEK Nedir?

Önemli saymak, önem vermek, mühimsemek, saymak: "Maarif müdürü olduğunu söylese herhâlde Atatürk kendisini daha bir önemserdi."- H. Taner.

E E H K M M M S Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Mühimsemek,

9 Harfli Kelimeler

Mühimseme,

7 Harfli Kelimeler

Mememsi,

6 Harfli Kelimeler

Eskime,

5 Harfli Kelimeler

Emmek, Esmek, Hekim, Hikem, Hükmi, Kesim, Kesme, Kimse, Kimüs, Kümes, Küsme, Mesih, Mühim, Sehim, Sekme, Semih, Sümek,

4 Harfli Kelimeler

Ehem, Ekim, Ekme, Eksi, Emek, Emik, Emme, Emmi, Esik, Esim, Eski, Esme, Keme, Kese, Küme, Meke, Meme, Mesh, Misk, Seki, Seme, Ümmi,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Ekü, Hem, His, Kem, Kes, Kim, Küs, Mim, Mis, Sek, Sem, Sih, Sik, Sim, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Eh, Ek, Em, Es, He, İm, İs, Ke, Ki, Me, Mi, Se, Si, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.