MÜFESSİR (TDK)


1 . Kısa ve anlaşılması güç bir metni açıklayan, açıklığa kavuşturan, metnin anlam ve amacı üstünde yorumda bulunan (kimse).
2 . Kur'an'ı yorumlayan (kimse).

Müfessir kelimesi baş harfi M son harfi R olan bir kelime. Başında M sonunda R olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi F , dördüncü harfi E , beşinci harfi S , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi R . Başı M sonu R olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

ANLAŞILMA Nedir?

Anlaşılmak işi.

KISA Nedir?


1 . Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı.
2 . Az süren, uzun olmayan: "Türk milleti en kısa zaman içinde yeni harflerle okumaya, yazmaya başladı."- E. İ. Benice.
3 . Ayrıntısı çok olmayan: "Kısa bilgi. Kısa yazı."- .
4 . isim Kısa olan şey: "Uzun lafın kısası."- .
5 . zarf Kısaca, kısaltarak: "Kısa konuştu."- .

ÜSTÜN Nedir?


1 . Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan: "Zekâsının işlek, hatasız ve çok üstün olduğunu bir daha anlıyorum."- R. H. Karay.
2 . Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik.

YORUM Nedir?


1 . Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir.
2 . Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme: "Böyle bir yorum hiçbir şey öğretmez."- F. R. Atay.
3 . Gizli veya hayalî olan bir şeyden anlam çıkarma.
4 . Bir ürünün, bir modelin, bir sanat eserinin farklı bir açıdan ele alınarak yeniden oluşturulmuş biçimi, versiyon.
5 . müzik, tiyatro Bir müzik parçasını veya bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlık ve teknikle çalma, söyleme veya oynama.

E F M R S S Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Müfessir,

7 Harfli Kelimeler

Müessif, Müessir,

6 Harfli Kelimeler

Müsrif,

5 Harfli Kelimeler

Mersi, Resif, Resim, Resmi, Sefir, Serim, Sümer, Sürfe, Sürme, Süsme, Üremi,

4 Harfli Kelimeler

Emir, Erim, Esim, Esir, Fire, Füme, Fürs, Meri, Reis, Remi, Serf, Seri, Süre, Ürem,

3 Harfli Kelimeler

Fer, Fes, İrs, Mir, Mis, Sem, Ser, Ses, Sif, Sim, Sis, Süs, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Em, Er, Es, Fe, İm, İs, Me, Mi, Re, Se, Si, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.