MÜDERRİS (TDK)


1 . Ders veren, profesör.
2 . Medresede veya camide öğretmen.

Müderris kelimesi baş harfi M son harfi S olan bir kelime. Başında M sonunda S olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi D , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi R , yedinci harfi İ , sekizinci harfi S . Başı M sonu S olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CAMİ Nedir?


1 - Toplayan, bir araya getiren.
2 - İçine alan, içinde bulunduran.

CAMİ Nedir?

Müslümanların hep birlikte tapınmak için toplandıkları yer.

DERS Nedir?


1 . Öğretmenin öğrenciye belirli bir sürede verdiği bilgi: "Mektepten kaçmıyor, bazı derslerden zevk alıp saatlerce çalıştığım oluyordu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Bu bilgi aktarımı için ayrılan süre: "Dersin bitmesine beş dakika var."- .
3 . Öğrencinin öğrenmek zorunda olduğu bilgi: "Bir yakınlık kurmak için derslerini soracak oluyordu."- N. Cumalı.
4 . mecaz Bir olayın bellekte bıraktığı öğretici iz, öğüt, ibret: "En iyisi, kıyının verdiği şu ekoloji dersini uygulamak mı dersiniz?"- H. Taner.

MEDRESE Nedir?


1 . İslam ülkelerinde, genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer: "Geceleri de ya bir cami ya da bir medrese köşesinde kıvrılır yatarmış."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . eskimiş Fakülte.

ÖĞRETME Nedir?

Öğretmek işi.

ÖĞRETMEN Nedir?

Mesleği bilgi öğretmek olan kimse, muallim, muallime: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım bazen."- Y. Z. Ortaç.

PROFESÖR Nedir?

Yükseköğretim kuruluşlarında en üst aşamada olan öğretim üyesi: "Bu kırk yaşını geçmiş profesörleri ve ressamları kapıcı tanıyor."- P. Safa.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

D E M R R S Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Müderris,

6 Harfli Kelimeler

Müdire, Müdrir,

5 Harfli Kelimeler

Demir, Dürme, Mersi, Resim, Resmi, Sedir, Serim, Sümer, Sürme, Sürre, Üremi,

4 Harfli Kelimeler

Deri, Ders, Düse, Edim, Emir, Erim, Esim, Esir, Meri, Mide, Reis, Remi, Seri, Süre, Ürem,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Edi, İde, İrs, Mir, Mis, Sem, Ser, Sim, Üre,

2 Harfli Kelimeler

De, Em, Er, Es, İm, İs, Me, Mi, Re, Se, Si, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.